Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Cercle d'Infraestructures - UPC (COPISA, FCC, Construccions Rubau)

Direcció Pere Macias i Arau
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 73 45
C/e silvia.borges@(upc.edu)
Web http://www.cercleinfraestructures.cat/catedra/activitats/#
Segueix-nos twitter

La Càtedra va ser creada el maig de 2004 per quatre de les més importants empreses constructores de Catalunya: Copisa, FCC Construcción, Guinovart i Rubau, amb la Secció de Projectes del Departament d’Infraestructures del Transport i del Territori, que imparteix docència bàsicament a l’Escola Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Objectius
Fins l’any 2012 l’objectiu de les empreses constructores va ser doble: d’una banda, ajudar a la formació de professionals experts en el camp de la gestió de l’obra pública, i de l’altra, donar a conèixer a la societat el fet de les infraestructures com a element de vertebració del territori, com a factor de progrés i com a actuacions que permetin millorar el medi ambient i la sostenibilitat, fent palès que la millora de la qualitat de vida dels ciutadans està íntimament vinculada al desenvolupament de l’obra pública.
A partir del 2013, la Càtedra es renova i els seus objectius principals són:

  • Sensibilitzar la societat sobre la importància de les infraestructures com un fet econòmic, però també com a element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat, l’objectiu final del qual serà la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Afavorir la reflexió i el debat cívic entorn a l’obra pública i els seus efectes en la nostra societat.

Donar suport a:

  • Màster de Gestió de les Infraestructures.
  • Màster Internacional de Gestió de les Infraestructures.
  • Col·laboracions amb altres entitats, com per exemple amb el BIM (Barcelona Institut de la Mobilitat) i la RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales) per emmarcar i coordinar l’actuació d’intercanvis d’informació i realitzacions en el camp de la mobilitat urbana (regió metropolitana de Barcelona i en països tercers (àrea llatinoamericana i del Nord d’Àfrica). L’objectiu de les col·laboracions és contribuir a facilitar la internacionalització de les empreses catalanes als països a on actuen BIM i RUITEM.