Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Endesa Red - UPC d'Innovació Energètica

Direcció Andreas Sumper
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 4016727
C/e catedraendesared@citcea.upc.edu
Web http://www.cerien.upc.edu/
La Càtedra Endesa Red - UPC d'Innovació Energètica, creada l’abril de 2005, orienta la seva activitat a la formació, la recerca, la transferència de resultats i la divulgació científica en l’àmbit de la innovació energètica en el sector elèctric, amb l’objectiu d’assolir un model d’evolució energètica eficient i sostenible. En aquesta línia, la Càtedra treballa per aconseguir l’excel•lència tecnològica i social en el sistema de distribució de l’energia elèctrica d’Endesa i per involucrar l’Administració, els investigadors, els clients, els proveïdors i, en definitiva, tots els agents socials implicats, en la concreció d’un model de relació entre el sistema de distribució elèctrica, el territori i la societat.

El pla de treball de la Càtedra per al seu primer any inclou la realització d’informes i estudis, i l’organització de jornades, seminaris i conferències sobre l’energia elèctrica. Igualment, preveu la formació permanent dels professionals del sector i la realització d’accions encaminades tant a la formació com a la motivació de l’estudiantat, per exemple, la dotació d’un premi al millor projecte final de carrera presentat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en l’àmbit de l’energia elèctrica.

Una part important del pla de treball està enfocat a l’R+D+I mitjançant la realització de projectes en estreta col•laboració amb el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), també de la UPC.