Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Klockner-UPC en Implantologia i Pròtesi Dental

Direcció
José María Manero Planella
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 07 14
C/e
noelia.aparicio@upc.edu

La Càtedra Klockner-UPC en Implantologia i Pròtesi Dental, creada el setembre de 2006, té com a finalitat promoure el coneixement pel que fa a l’optimització dels implants dentals i els materials de pròtesis dentals, amb la finalitat d’ajudar els cirurgians i protèsics a donar solucions definitives a pacients amb problemes dentals.

El professor coordinador i director de la Càtedra és José María Manero Planella, professor de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. L'equip directiu està format per professorat de la Universitat i directius de les empreses Soadco SL i Klockner.

Els objectius concrets de la Càtedra són:
• Difondre i apropar les noves tecnologies als cirurgians i protèsics dentals a fi de facilitar la seva tasca i millorar la qualitat dels resultats obtinguts.
• Fomentar la innovació en l’àmbit dels biomaterials i especialment dels implants dentals, i millorar les seves propietats per tal d’assegurar el bon comportament d’aquests materials a llarg termini.
• Apropar la indústria a la universitat i a l’inrevés, per tal de treballar conjuntament i formar futurs professionals en l’àmbit dels biomaterials.

Activitats
Les activitats de la Càtedra s’orienten especialment a:
• Formació. Edició de publicacions relacionades amb la implantologia, com ara articles de recerca en revistes científiques i publicació d’un llibre sobre implants dentals. També s’impartiran cursos bàsics i d’especialització, es participarà en el Màster Instituto Padrós i s’organitzaran jornades sobre actualització d’implantologia, pròtesis i biomaterials.
• Realització d’activitats d’R+D+I sobre aplicació de nous materials, processos i tècniques, a fi de millorar les propietats del implants dentals actuals per donar millors resultats en Server.
• Activitats de transferència de tecnologia per tal d’aprofitar les innovacions tecnològiques obtingudes pels investigadors de la UPC.
• Assessorament tecnològic per part dels experts en biomaterials de la UPC, per tal de millorar la producció i qualitat dels implants dentals i els seus accessoris.