Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra ICL - UPC en Mineria Sostenible

Direcció
Lluís Sanmiquel Pera
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 877 72 38
C/e
sanmi@(emrn.upc.edu)
La càtedra Iberpotash en mineria sostenible ha estat creada l’octubre de 2007 per iniciativa conjunta de l’empresa Iberpotash i l’Escola Politècnica Superior de Manresa de la UPC, per promocionar el coneixement sobre temes d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de l’enginyeria minera. La seva  activitat està orientada a la formació, a la transferència de resultats de la investigació, a l’assessorament i a la divulgació científica en l’àmbit de l’enginyeria de mines sostenible.

Els objectius concrets de la càtedra són:
  • Contribuir, amb criteris de sostenibilitat, a la millora contínua de la mineria de potassa mitjançant una col·laboració estreta entre la universitat i l’empresa, desenvolupant activitats d’I+D+I,  donant suport a la transferència de tecnologia i a l’assessorament tecnològic, així com potenciant la formació dels titulats en l’àmbit professional.
  • Apropar la indústria a la universitat i a l’inrevés, per tal de treballar conjuntament i donar formació a futurs professionals en l’àmbit de l’enginyeria sostenible de mines.

Activitats:

Les activitats de la càtedra s’orienten especialment a:
  • Formació en àrees medioambientals i de seguretat.
  • Realització d’activitats d’I+D+I sobre la composició isotòpica de sofre en sulfats procedents de les sèries evaporítiques del Bages.
  • Activitats de transferència de tecnologia per  estudiar la ventilació dels treballs d’interior de mina. Simulació en cas de situacions crítiques.
  • Assessorament tecnològic sobre estudis de subsidències. La seva avaluació i seguiment.
  • Estudis sobre planificació i modelització de les explotacions subterrànies.