Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC » Serveis a l’empresa
Home » Serveis a l’empresa

Serveis a l’empresa

Des de 1993 oferim les millors solucions al teixit industrial, amb un equip expert en coneixement que treballa amb metodologies, processos i un laboratori innovadors, transferint de manera activa recerca a les empreses des de la independència i la confidencialitat, i amb l’excel·lència científica que caracteritza la UPC.

DES DE 1993 OFERINT LES MILLORS SOLUCIONS AL TEIXIT INDUSTRIAL

 • Més de 15 anys d’experiència assessorant i formant a empreses líders i de la majoria de sectors electrònics.
 • Capacitat demostrada per:
  • entendre les necessitats de cada client i oferir l’adequada solució en forma i temps
  • integrar-se amb els professionals de les empreses
  • participar activament en projectes d’assessorament i formació adaptats a les necessitats de les empreses

UN EQUIP EXPERT EN CONEIXEMENT

 • Un equip expert amb més de 20 anys d’experiència
 • Un equip exigent amb el coneixement format per doctors, enginyers superiors doctorands i tècnics en formació superior
 • Un equip que participa activament en:
  • projectes de recerca nacionals i europeus amb empreses
  • congressos internacionals de recerca
 • Un equip que combina la visió científica d’excel·lència de la UPC amb la visió empresarial

METODOLOGIES, PROCESSOS I LABORATORI INNOVADORS

 • Disponibilitat de laboratori i equipament científic d’alt valor que garanteix la qualitat del servei i accés a altres equips de la UPC
 • Desenvolupament de metodologies pròpies innovadores que permeten oferir les millors solucions en forma i temps adaptades a les necessitats de cada client

TRANSFERÈNCIA ACTIVA DE RECERCA CAP A LES EMPRESES

 • El GCEM col·labora directament amb empreses punteres en projectes de recerca
 • De l’experiència que es genera en la recerca de mètodes de mesura i solucions de disseny electrònic es beneficien tots els clients del GCEM
 • La voluntat innovadora del GCEM ens permet oferir a les empreses serveis relacionats amb la simulació numèrica, que és una de les metodologies que caracteritzaren el futur

CONFIDENCIALITAT I INDEPENDÈNCIA:

 • El GCEM garanteix en tot moment la confidencialitat del serveis i projectes que porta a terme amb les empreses i la independència de les seves propostes ja que no té cap vinculació directa amb els organismes oficials reguladors, amb enginyeries o fabricants de components

L’EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE LA UPC:

 • El GCEM es troba en un dels millors entorns científics, des de on és possible accedir a coneixements innovadors de qualitat i generar sinèrgies amb altres científics en equips multidisciplinars


Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat