Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC » Visió i missió
Home » Visió i missió

Visió i missió

Visió

Ser un centre de referència en coneixement de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica a nivell nacional i internacional amb capacitat d’innovació contínua en la recerca i una clara voluntat de transferència tecnològica a empreses i administracions.

Missió

Tenir capacitat per oferir en cada moment les millors solucions en el àmbit de la Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica mitjançant:

  • participació i lideratge dels professionals del GCEM en projectes de recerca nacionals i internacionals.
  • assessorament expert directe al teixit industrial en:
    • tot el cicle de desenvolupament de productes, equips, sistemes i instal•lacions industrials.
    • legislació sobre certificació i autocertificació.
    • la creació i gestió de laboratoris.
  • formació d’alt nivell als professionals del teixit industrial en Compatibilitat electromagnètica i Seguretat elèctrica
  • assessorament en l’avaluació de l’exposició dels essers vius als camps electromagnètics

Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat