Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC » GCEM-UPC
Home » GCEM-UPC

GCEM-UPC

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica està integrat en la línia d’investigació d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El GCEM està constituït per un equip d’investigadors i personal tècnic qualificat que treballen en projectes de recerca aplicada i en activitats de transferència de tecnologia al sector industrial.

L’activitat del grup està orientada a l’elaboració de projectes d’innovació en compatibilitat electromagnètica (EMC) per a empreses, per la qual cosa disposa d’un laboratori complet per avaluar, assajar i mesurar equips electrònics. També disposa dels recursos hardware i software necessaris per al desenvolupament de projectes de simulació numèrica en EMC.

L’experiència del GCEM en l’àrea de compatibilitat electromagnètica i de seguretat elèctrica li permet oferir a les empreses serveis d’assaig, assessorament i formació amb el personal i les instal·lacions adequades.

Els objectius del GCEM són:

  • Desenvolupar, juntament amb les empreses, projectes de recerca i innovació tecnològica en l’àrea d’EMC.
  • Formar i assessorar els enginyers implicats en el disseny i la instal·lació d’equips electrònics.
  • Oferir l’equipament del laboratori a les empreses com a extensió de les seves instal•lacions perquè puguin fer-hi assaigs dels seus productes

El GCEM forma part de TECNIO, una marca creada per ACC1Ó que agrupa els agents experts en Transferència Tecnològica de Catalunya.

ACC1Ó és l’agència per a la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de TECNIO és facilitar a l’empresa catalana l’accés a capacitats d’R+D diferencials i tecnologies, per afavorir-ne la competitivitat i la projecció internacional.

Els membres de TECNIO donen la resposta a les demandes tecnològiques de les empreses de manera àgil i eficient, per tal que aquestes les incorporin als seus productes i serveis.


Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat