Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC » Efectes sobre els éssers vius
Home » Efectes sobre els éssers vius

Efectes sobre els éssers vius

El GCEM elabora estudis sobre l’efecte dels camps electromagnètics sobre els éssers vius tant per a les empreses com els particulars. Per a cada cas s’estudia l’aplicació de la legislació vigent (reial decrets, directives europees, etc.) i es comparen els nivells mesurats amb les recomanacions tant nacionals com internacionals.

GCEM va desenvolupar per a la empresa Wavecontrol S.L. el Sistema de Monitorització de Radiofreqüència (SMRF) utilitzat per la Generalitat de Catalunya per monitoritzar els nivells de camp eléctric provinents de la telefonia mòbil. Podeu trobar més informació en els següents enllaços:


Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat