Hemeroteca> Curs 2003-2004

Butlletí número 57
Consell de Govern Provisional 29.09.03
Setembre de 2003
Consell Social 19.09.03
Butlletí número 58
Consell de Govern Provisional 30.10.03
Octubre de 2003
Consell Social 17.10.03
Butlletí número 59
Consell de Govern Provisional 01.12.03
Novembre de 2003
Consell Social 21.11.03
Butlletí número 60
Consell de Govern Provisional 11.12.03
Desembre de 2003
Consell Social 22.12.03
Claustre Universitari 18.12.03
Butlletí número 61
Consell de Govern 13.01.04
Gener de 2004
Butlletí número 62
Consell de Govern 30.01.04
Gener de 2004
Butlletí número 63
Consell de Govern 01.03.04
Febrer de 2004
Consell Social 13.02.04
Butlletí número 64 Consell de Govern 26.03.04 Març de 2004
Butlletí número 65 Consell de Govern 29.04.04 Abril de 2004
Claustre Universitari 16.04.04
Butlletí número 66 Consell de Govern 28.05.04 Maig de 2004
Butlletí número 67 Consell de Govern 30.06.04 Juny de 2004
Consell Social 08.06.04
Butlletí número 68 Consell de Govern 22.07.04 Juliol de 2004
Consell Social 27.07.04

Secretaria General i Oficina de Mitjans de Comunicació
Novembre 2004
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya