Vés al contingut (premeu Retorn)

Català

Preguntes més freqüents RD1493/2011


Qui té la obligació d’incloure als estudiants al Règim General de la Seguretat Social, i gestionar la seva cotització ?
 
D’acord amb l’article 5 del Reial Decret, l’entitat o organisme que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social
 
Aquestes hauran de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.
 
Les empreses hauran de fer efectiu els imports corresponents a la cotització, aplicant les regles de cotització dels contractes de formació i aprenentatge.
No existeix obligació de cotitzar en concepte de prestació d’atur, Fons de Garantía Salarial i formació professional.
 
    
Quina cobertura tenen els estudiants d’aquest col·lectiu?
 
D’acord amb l’article 3 del Reial Decret, l’acció protectora serà la corresponent al Règim General de la Seguretat Social, amb la única exclusió de la prestació d’atur.
 
 
Què passa quan les pràctiques no són remunerades?
 
Els estudiants participants d’aquests programes no poden acollir-se al Règim General de la Seguretat Social. Aquest Reial Decret només contempla la inclusió quan els participants de programes de formació reben una contraprestació econòmica per aquests.
 

Es pot deduir la part de cotització de l’estudiant de l’ajut a l’estudi que ha de percebre?
 
L’estudiant ha d’assumir la quantitat corresponent a la cotització per contingències comunes, encara que l’empresa pot decidir assumir-ho com un major cost.