La UPC en els rànquings

Entre les 300 millors universitats del món en el rànquing QS;  entre les 500 millors en el rànquing THE i entre les 700 millors en el rànquing Shanghai.

Entre les 50 millors universitats del món en disciplines com Arquitectura, Enginyeria Civil,  Enginyeria Elèctrica i Electrònica, Telecomunicació, Tecnologia i Ciències Instrumentals i Teledetecció en els rànquings QS i Shanghai by Subjects.

La UPC avui

Més xifres
 • 30.864estudiants
 • 3.066PDI
 • 1.942PAS
 • 70graus
 • 73màsters
 • 48programes de doctorat
 • 21 centres docents
 • 238programes de formació permanent
 • 51patents el darrer any
 • 283 M pressupost 2018
 • 58,8 M ingressos per R+D+I
 • 54.440 Alumni