Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Empreses i Institucions

Empreses i Institucions

Puzzlec

La realització d'un conveni de cooperació educativa ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació, per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius d'aquests programes:

fletxag

Complementar la formació rebuda per l'estudiant a la Universitat amb experiències professionals en l'àmbit empresarial.

Promoure i consolidar vincles de col·laboració entre la Univeristat i els seu entorn empresarial i professional.

Enfortir els lligams entre l'estudiant i la Universitat, així com amb les empreses

 

Empreses participants

En el conjunt d'empreses que poden participar dins d'aquest marc de cooperació educativa s'hi inclouen:

 

Empreses privades

Empreses i institucions públiques tals com Ajuntaments, Diputacions i d'altres

Professionals lliberals i col·legis professionals

La pròpia universitat

linia

Avantatges per a les empreses

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.

 

Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, candidats per incorporar-se a l'empresa.

 

No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

 

Computa com una despesa més de personal.

 

La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.

 

L'empresa defineix, d'acord amb la universitat, el pla de treball dels estudiants i el perfil per a seleccionar-los

Els estudiants poden realitzar un màxim de 900 hores per curs acadèmic, segons els Reglaments específics de cada centre.

La regulació del nombre màxim d'hores i al llarg dels estudis s'estableix a l'article 2.3 de la Normativa de pràctiques externes de la UPC.

 

La dedicació de l'estudiant, en general, és d'unes 20 hores a la setmana, per tal de compatibilitzar la pràctica amb els estudis.

linia

Procediment

Els centres docents, mitjançant les seves adreces webs, proporcionaran tota la informació necessària en relació a la demanda d'un estudiant per incorporar-se a un conveni de cooperació educativa, segons el perfil desitjat (especialitat, coneixements, idiomes, etc.), així com les tasques que haurà de desenvolupar a l'empresa i el període de la pràctica.

També facilitaran els impresos a formalitzar un cop pactat el conveni.

 

Enllaços als centres docents

 

L'empresa rebrà els currículums dels estudiants interessats i farà la selecció definitiva.


Un cop escollit l'estudiant, l'empresa nomenarà un Tutor responsable de l'estudiant que farà el seguiment i el guiarà durant la realització del programa.

linia

Compensació económica per l'estudiant

En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni (orientativament, aquest import serà de 8€ per hora). El preu definitiu s'haurà d’establir d’acord amb el centre en el qual estigui matriculat l'estudiant.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que reb l'estudiant en pràctiques, en concepte d'irpf, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.

linia