Vés al contingut (premeu Retorn)

Peticions i incidències

Si una paperera està plena, detectes que manquen papereres o vols saber la periodicitat de recollida.

Contacte amb el responsable de la teva Escola o Campus

Contacte

Mireia de Mingo
Gabinet d'Innovació i Comunitat
telèfon 93.401.74.65

recircula_banner_puntupcrecircula.png

Reciclar, encara més fàcil

punt-upc-recircula.png

Un Punt UPC Recircula ben aprop

Els Punts UPC Recircula són espais senyalitzats de recollida selectiva de residus. En espais comuns estan formats per tres fraccions (paper i cartró, envasos i fracció rebuig) o quatre (afegint la fraccíó orgànica). En àrees de treball el tipus i nombre es determina en funció de les característiques del propi espai i d’acord amb uns criteris generals.

Avantatges pels usuaris:

  • Un espai proper on separar selectivament la majoria dels residus que generem.

  • Contenidor específic per a les restes de menjar amb buidatge diari i destí a compostatge.

  • Senyalització més visible i resolució dels principals dubtes per a la comunitat de la UPC


On es situaran els Punts UPC Recircula?

Vols saber com classificar un residu?

Menys rebuig: nova vida als materials

L’Objectiu: evitar que residus reciclables acabin a l’abocador o a la incineradora.

Actualment les papereres negres (habitualment una per lloc de treball) quadripliquen el nombre de contenidors de recollida selectiva tot i que no haurien de superar el 15-20% en pes dels residus generats.

La mesura consisteix en afavorir l’ús compartit d’aquesta paperera i racionalitzar el servei de recollida per part del servei de neteja.

Avantatges pels usuaris:

  • Compromís de la UPC per afavorir la separació de residus i el reciclatge.

  • Contenidor específic per a les restes de menjar (fracció orgànica). S’eviten molèsties i olors en els espais de treball.