Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Alimentària

El grau en Enginyeria Alimentària combina la formació en tecnologia i enginyeria amb la ciència dels aliments, amb l’objectiu de formar professionals amb capacitat tècnica i d’innovació per al sector alimentari. Adquiriràs els coneixements necessaris per projectar, planificar i gestionar processos de transformació i tractament d’aliments, de control de qualitat i de seguretat alimentària. Rebràs una formació multidisciplinària en àmbits com la microbiologia, la bioquímica, l’anàlisi dels aliments, les operacions de processament d’aliments, les tècniques de conservació, l’anàlisi sensorial o el disseny de nous productes alimentaris. També aprendràs els fonaments tecnològics de l’enginyeria aplicats al disseny i l’ús d’instal·lacions i equips de la indústria alimentària.

El programa formatiu inclou pràctiques de laboratori, de planta pilot i d’informàtica, per tal de donar una formació de qualitat en tecnologia i en ciència dels aliments, així com en viabilitat econòmica de les empreses alimentàries.
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,538
Horaris/torns
El primer any dels graus hi ha grups de matí o tarda. A la resta de quadrimestres l'horari és majoritàriament de matí.
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Places nou ingrés
55
Places canvi d'estudis
10
Places retitulació
10
Codi de preinscripció
31004
Nota de tall del curs 2023-2024
6,538. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Acords de doble titulació

Itineraris entre estudis en un mateix centre
Tens la possibilitat de complementar aquest grau amb un itinerari específic que permet obtenir una doble titulació dintre d'aquest centre, cursant un determinat nombre de crèdits més corresponents al pla d'estudis d'una de les altres titulacions que s'imparteixen en el centre. La doble titulació implica, a grans trets, superar un any d'estudis addicional. Per accedir-hi cal haver cursat ja un mínim de crèdits d'un dels graus. L'oferta de places és limitada.
 • Grau Enginyeria Alimentària + grau en d’Enginyeria de Sistemes Biològics

Sortides professionals

Professió regulada

Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.

Sortides professionals
 • Direcció tècnica d’empreses i indústries del sector alimentari.
 • Gestió i control de processos de producció d’aliments en indústries làcties, càrnies, conserveres, extractives, pesqueres, etc.
 • Gestió de la qualitat i seguretat alimentària.
 • Laboratoris d'anàlisi bioquímica i microbiologia d'aliments.
 • Elaboració d'estudis de mercat i tendències en els gustos dels consumidors en el sector alimentari.
 • Recerca, disseny i desenvolupament tecnològic de nous  processos i productes alimentaris.
 • Tècnic/a de l'Administració pública: seguretat, traçabilitat i qualitat alimentària.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d’obres, estudis ambientals, etc.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Organització dels estudis

El grau té una càrrega lectiva de 240 ECTS. Els dos primers anys (120 ECTS) s'imparteixen les matèries bàsiques comunes als graus que ofereix l'ESAB. Els dos anys següents es cursen les matèries obligatòries i optatives de cada títol i es realitza el treball de fi de grau. Entre els crèdits optatius s'hi inclou una estada de pràctiques en una empresa o de mobilitat.

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Pla d'estudis

 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDF

Jornades de portes obertes

Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.