Notes de tall

Titulació Centre PAU
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPC-UB-UAB-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB) 7.056
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPC-UB-UAB-UPF) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB) 7.056
Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 12.402
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 11.330
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 8.140
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME) 12.694
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.694
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.694
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.618
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.618
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.618
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 11.268
Grau en Enginyeria Alimentària Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 6.538
Grau en Enginyeria Ambiental Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 8.742
Grau en Enginyeria Ambiental Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 8.742
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 11.816
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 8.012
Grau en Enginyeria Civil + màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Camins, Canals i Ports Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 10.552
Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 9.982
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.012
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 7.980
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 10.722
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.164
Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.812
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.979
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 11.326
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.388
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 9.430
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 7.633
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 7.468
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.904
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 8.724
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 10.616
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.904
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.980
Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 6.362
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 9.872
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 6.362
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.979
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.904
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.469
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 6.168
Grau en Enginyeria en Informàtica + màster universitari en Enginyeria Informàtica. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Informàtic/a Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 11.726
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 8.000
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + màster universitari en Enginyeria Aeronàutica. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Aeronàutic/a Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.712
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 9.114
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 10.546
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.336
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12.689
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 9.390
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 10.596
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 6.362
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.979
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.904
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.136
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.979
Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.904
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.876
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 7.633
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 9.970
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 9.594
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 9.826
Grau en Intel·ligència Artificial Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 11.862
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 12.925
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7.885
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 7.889
Grau en Paisatgisme Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (EEABB-ETSAB) 6.431
Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB) 6.431
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6.552
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses-Màrqueting i Comunicació Digital (doble titulació) Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 6.482
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.000
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7.370
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 5.382
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7.908
Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 10.064
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 6.616