Notes de tall

Titulació Centre PAU
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB-UAB) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 9.638
Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 12.504
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 11.718
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 7.800
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME) 12.456
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.456
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.456
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 6.452
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 6.452
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 6.452
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 11.788
Grau en Enginyeria Alimentària Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.560
Grau en Enginyeria Ambiental Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 8.356
Grau en Enginyeria Ambiental Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 8.356
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 12.070
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 6.788 / 7.176 (Programa Acadèmic de Recorregut Successiu)
Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 10.188
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.000
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 8.126
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 11.224
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.530
Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.708
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.064
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 11.228
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 5.170
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 10.002
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 7.745
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.930
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.434
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 7.702 / 8.378 (Programa Acadèmic de Recorregut Successiu)
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.434
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.752
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 10.722
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.064
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.434
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.880
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5.000
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7.726
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.642
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 8.874
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 10.560
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.360
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12.728
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 9.492
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 10.818 / 11.544 (Programa Acadèmic de Recorregut Successiu)
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.064
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.434
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.048
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.064
Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.434
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.408
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 7.745
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 11.218
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 9.394
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 10.054
Grau en Intel·ligència Artificial Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 12.150
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 13.254
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7.820
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 8.650
Grau en Paisatgisme Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (EEABB-ETSAB) 5.000
Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB) 5.000
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE (EAE) 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses-Màrqueting i Comunicació Digital (doble titulació) Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.000
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6.316
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7.000
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 8.175
Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 10.406
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari EAE (EAE) 5.000
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET) 5.620