Vés al contingut (premeu Retorn)

Política de Qualitat de l'INTEXTER

 

L'objectiu fonamental de qualitat de l'INTEXTER és oferir un servei d'alta qualificació amb les màximes garanties d'independència, objectivitat, reserva, solvència tècnica i agilitat.
 
Per a la seva consecució la Direcció de l'INTEXTER té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma ISO 9001:2008, i es compromet a complir-la. El Sistema de Gestió de la Qualitat és d'aplicació, dins el conjunt de les activitats de l'INTEXTER, a les de realització d'assaigs, informes tècnics, valoracions, dictamens i peritatges i projectes per al desenvolupament de treballs, segons la certificació ISO 9001.
Per garantir l'eficàcia de la implantació del Sistema de Qualitat, s'estableix l'adopció dels següents principis d'actuació:
  • Considera la satisfacció del client com l'objectiu fonamental de totes les activitats.
  • Estableix objectius i metes de qualitat (RC-00-DIR-00001), que afecten totes les activitats, revisades periòdicament.
  • Assegura la formació de tot el personal garantint la seva capacitat per realitzar els assaigs i calibratges que li estan assignats i el coneixement dels mètodes i procediments utilitzats.
  • Redueix, i en el possible anul·la, totes les incidències relacionades amb la qualitat que són un fre a l'eficàcia i a la imatge del INTEXTER.
  • Proporciona els recursos necessaris per dur a terme accions de millora contínua.
Aquesta Política de Qualitat és pública i és transmesa per la direcció a tot el personal, assegurant que sigui entesa i compresa per tots.
Tot el personal, és format en l'ús de la documentació de la qualitat i és responsable d'implementar les polítiques i els procediments que li corresponen pel seu treball.