Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí

La creixent dependència de la humanitat del mar i els seus recursos exigeix poder disposar de professionals experts en ciències del mar, capaços de dur a terme tasques científiques, educatives i professionals d'alt nivell, i d’assumir responsabilitats en el món empresarial. Per això, l'objectiu principal del màster interuniversitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí (web del màster), coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de la UPC, és oferir una formació avançada, teòrica i pràctica, en oceanografia i gestió del medi marí, amb un enfocament netament multidisciplinari i dues especialitzacions.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
 • Facultats de Biologia i Geologia de la Universitat de Barcelona.
 • Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
50
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Universitat de Barcelona (UB)

Sortides professionals

Sortides professionals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts en oceanografia i gestió del medi marí, que podran exercir la seva capacitat investigadora en organismes públics i privats, i treballar a l'àmbit empresarial.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

 • Avaluar la diversitat dels principals grups marins i proposar mesures de gestió. 
 • Gestionar valors i àrees naturals del medi marí. 
 • Comprendre els fonaments dels processos que controlen la successió i la variabilitat en els ecosistemes oceànics. 
 • Avaluar la capacitat de producció de recursos (biològics, geològics) de les diferents regions oceàniques. 
 • Formular models conceptuals que considerin l'acoblament dels processos físics, químics i biològics que es desenvolupen en un rang d'escales (des del nivell molecular, fins a l'escala de la conca oceànica). 
 • Identificar els efectes de la variabilitat climàtica en els ecosistemes marins: selecció d'espècies, organització, estructura, productivitat i fluxos biogeoquímics. 
 • Identificar els principals conflictes d'usos de la zona costanera i proposar plans de gestió. 
 • Elaborar models numèrics de la zona costanera que incorporin els paràmetres bàsics per a una gestió sostenible.
 • Seleccionar les aproximacions i les eines més adequades per abordar els problemes i les qüestions a resoldre.
 • Dissenyar experiments que permetin obtenir dades empíriques per millorar el coneixement o per calibrar models teòrics i numèrics.
 • Utilitzar la instrumentació de camp més actual per caracteritzar els diferents processos físics, químics, geològics i biològics.
 • Simular els processos més importants mitjançant els models numèrics més adequats per fer-ho.
 • Dissenyar i construir models numèrics per a la simulació dels processos més importants en els àmbits d'especialitat del màster.
 • Aplicar els coneixements científics adquirits a la resolució de problemes pràctics en el medi marí.

 

Competències genèriques o transversals          

 • Reconèixer la necessitat de formació al llarg de la vida professional i identificar les àrees en què es necessita formació.
 • Exercir l'autoaprenentatge i estar motivat pel treball ben fet.
 • Aplicar la recerca a la solució de problemes pràctics d'interès per a la societat. 
 • Analitzar i resoldre problemes científics.
 • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirits a nous entorns, i integrar nous coneixements i idees aparentment no relacionades, fins i   tot provinents de camps diferents al propi.
 • Fer crítica i autocrítica.
 • Avaluar els aspectes ètics de les situacions professionals i de les conseqüències ètiques i socials de les decisions pròpies.
 • Adaptar-se a noves situacions i generar idees i coneixements nous.
 • Tenir iniciativa, esperit emprenedor i creativitat.
 • Detectar l'aplicabilitat i les oportunitats en idees abstractes.
 • Conèixer les pràctiques estàndard de recerca en ciències i tecnologies marines per poder-les aplicar a activitats d'innovació científica i tecnològica.
 • Integrar-se en equips de treball, sovint interdisciplinaris, i treballar en un context internacional.
 • Aportar a l'equip els coneixements propis i les capacitats, i cercar les oportunitats per fer aportacions valuoses.
 • Ocupar diferents llocs dintre del grup de treball, segons el grau de responsabilitat adquirit.
 • Comunicar, oralment i per escrit, de manera efectiva idees científiques, plans, resultats i conclusions a audiències especialitzades  i no especialitzades utilitzant una terminologia científica adequada.

   

Pla d'estudis Obre PDF

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.