Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)

Aquest màster no ofereix places el curs 2019-2020.

L'Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) (màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima), coordinat per la Norwegian University of Science and Technology i amb la participació de la UPC, s’ha dissenyat per oferir formació avançada a futurs científics i enginyers amb responsabilitats en projectes de costes, ports i mar oberta, i inclou funcions de gestió i d’administració d’empreses d’enginyeria marítima. Durant el programa, l’estudiantat es familiaritzarà amb qüestions clau per oferir solucions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient, legals i acceptables econòmicament, a diversos problemes dels àmbits que engloba el CoMEM.

 

El programa ofereix una combinació ben concebuda de temes, teoria i pràctica en cinc itineraris diferents i proporciona a l’estudiantat el valor afegit de la mobilitat entre les universitats del consorci, cosa que fomenta la seva integració social i treu profit de les habilitats específiques que ofereixen les cinc institucions consorciades. Els itineraris són els següents: Enginyeria Costanera Marina Àrtica; Gestió i Operacions Marines; Medi Ambient i Gestió; Enginyeria Costanera; i Enginyeria i Medi Ambient.

Especialitats

 • Arctic Marine Coastal Engineering (NTNU)
 • Marine Operations and Management (City)
 • Environment and Management (Soton)
 • Coastal Engineering (TUD)
 • Engineering and Environment (UPC)
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició

Primer semestre
Tots els estudiants assisteixen a la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia, Facultat d'Enginyeria de Ciència i Tecnologia, Departament d'Enginyeria Civil i Transports, Trondheim, Noruega.

Segon semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos,o a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
 

Tercer semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos; a la Universitat de Southampton, Facultat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient i Escola d'Oceanografia i Ciències de la Terra, Southampton, Regne Unit, o a la Universitat City, Facultat d'Enginyeria i Ciències Matemàtiques, Londres, Regne Unit.

Quart semestre
Els estudiants assisteixen a una de les cinc universitats del consorci en què han estudiat, d’acord amb l’itinerari escollit.
 

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Sortides professionals

Sortides professionals

L’estudiantat s’especialitzarà en enginyeria ambiental, gestió ambiental i gestió empresarial. Per aquest motiu, els postgraduats i postgraduades d’aquest màster podran treballar pràcticament a qualsevol àrea relacionada amb l’enginyeria i la gestió costanera, de ports i de mar oberta, tant al sector públic com al privat. També desenvoluparan habilitats de recerca que els permetran cursar un doctorat o treballar en àmbits especialitzats de la indústria.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Durant el primer any comú, l'estudiantat ampliarà els seus coneixements generals (ètica, filosofia, perspectiva integrada, treball multidisciplinari) i adquirirà coneixements més específics sobre enginyeria marítima i costanera. A continuació,es podran especialitzar i continuar desenvolupant aquests coneixements en àmbits més amplis, com el medi ambient i l'enginyeria (Barcelona); el medi ambient i la gestió (Southampton), o el comerç i la gestió (Londres), amb itineraris específics en cada cas. L'últim semestre els estudiants poden assistir a una de les dues o tres institucions visitades en els tres semestres anteriors, segons l’itinerari triat. Això s’ha de revisar, perquè en el nou CoMEM només el primer semestre és comú; per al segon, els estudiants es divideixen entre la TU Delft i la UPC, i, per al tercer, entre la TU Delft, la City o la SOTON.

Trondheim: entorn físic marítim, enginyeria costanera, portuària i marítima amb èmfasis en l’energia de les marees i els onatges alts (també aplicable a costes rocoses), expansió de la contaminació a les zones costaneres i enginyeria del litoral àrtic.

Delft: gestió integrada de les zones costaneres, protecció del litoral, redacció d’un projecte, ètica i filosofia, enginyeria portuària amb èmfasi en l’energia mesomareal i l’energia de l’onatge mitjà i alt.

Barcelona: enginyeria costanera i oceanogràfica amb èmfasi en el Mediterrani (ambients micromareals, situacions climàtiques torrencials, desenvolupament turístic intens).

Southampton: enginyeria ambiental costanera amb èmfasi en noves perspectives per a la gestió de la costa (inundació i erosió), incloses platges, penyasegats i estuaris, i eines de gestió com GIS i EIA.  

City, Londres: gestió ambiental marítima, operacions marítimes, legislació i assegurances marítimes, tecnologia marítima, finances, comptabilitat i economia.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències intel·lectuals
 • Crear, organitzar i analitzar sistemes, processos i productes complexos de gestió i enginyeria costanera i marítima utilitzant principis específics.
 • Innovar en el disseny de nous sistemes costaners i marítims, cosa que inclou nous processos i productes.
 • Conèixer les capacitat dels mètodes informàtics i experimentals per resoldre problemes.
 • Conèixer les limitacions dels diferents mètodes que s’utilitzen en l’enginyeria i la gestió costanera i marítima.
 • Tenir coneixements de matemàtiques, ciència, tecnologia de la informació, disseny, context comercial i pràctica d’enginyeria per solucionar un ampli ventall de problemes en la matèria, mitjançant l’aplicació dels coneixements per obtenir solucions innovadores i que representin nous reptes.
 • Avaluar els riscos tècnics i financers gràcies al coneixement de la base d’aquests riscos.
 • Tenir un ampli coneixement de les pràctiques comercials i de gestió, així com de les seves limitacions.
 • Conèixer les qüestions ètiques en relació amb l’enginyeria i la gestió costanera i marítima.

Competències específiques

 • Utilitzar les tècniques matemàtiques i computacionals adequades (juntament amb models hidràulics, si fos necessari) per simular i analitzar problemes costaners i marítims específics.
 • Dissenyar sistemes, components o processos costaners o marítims sostenibles, portar a terme una anàlisi tècnica i una avaluació crítica dels resultats.
 • Utilitzar els recursos d’aprenentatge de forma eficaç per a la recerca independent.
 • Realitzar anàlisis independents dels factors econòmics, tècnics, ambientals i de gestió que interfereixen en el procés de presa de decisions del problema costaner o marítim en qüestió.


 

Pla d'estudis Obre en finestra nova

Pla d'estudis no disponible

OpencoursewareSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.