Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)

L'Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) (màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima), coordinat per la Norwegian University of Science and Technology i amb la participació de la UPC, s’ha dissenyat per oferir formació avançada a futurs científics i enginyers amb responsabilitats en projectes de costes, ports i mar oberta, i inclou funcions de gestió i d’administració d’empreses d’enginyeria marítima. Durant el programa, l’estudiantat es familiaritzarà amb qüestions clau per oferir solucions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient, legals i acceptables econòmicament, a diversos problemes dels àmbits que engloba el CoMEM.

 

El programa ofereix una combinació ben concebuda de temes, teoria i pràctica en cinc itineraris diferents i proporciona a l’estudiantat el valor afegit de la mobilitat entre les universitats del consorci, cosa que fomenta la seva integració social i treu profit de les habilitats específiques que ofereixen les cinc institucions consorciades. Els itineraris són els següents: Enginyeria Costanera Marina Àrtica; Gestió i Operacions Marines; Medi Ambient i Gestió; Enginyeria Costanera; i Enginyeria i Medi Ambient.

Especialitats

 • Arctic Marine Coastal Engineering (NTNU)
 • Marine Operations and Management (City)
 • Environment and Management (Soton)
 • Coastal Engineering (TUD)
 • Engineering and Environment (UPC)
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: agost
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició

Primer semestre
Tots els estudiants assisteixen a la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia, Facultat d'Enginyeria de Ciència i Tecnologia, Departament d'Enginyeria Civil i Transports, Trondheim, Noruega.

Segon semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos,o a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
 

Tercer semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos; a la Universitat de Southampton, Facultat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient i Escola d'Oceanografia i Ciències de la Terra, Southampton, Regne Unit, o a la Universitat City, Facultat d'Enginyeria i Ciències Matemàtiques, Londres, Regne Unit.

Quart semestre
Els estudiants assisteixen a una de les cinc universitats del consorci en què han estudiat, d’acord amb l’itinerari escollit.
 

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
15
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Norwegian University of Science and Technology (Noruega)

Sortides professionals

Sortides professionals

L’estudiantat s’especialitzarà en enginyeria ambiental, gestió ambiental i gestió empresarial. Per aquest motiu, els postgraduats i postgraduades d’aquest màster podran treballar pràcticament a qualsevol àrea relacionada amb l’enginyeria i la gestió costanera, de ports i de mar oberta, tant al sector públic com al privat. També desenvoluparan habilitats de recerca que els permetran cursar un doctorat o treballar en àmbits especialitzats de la indústria.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Durant el primer any comú, l'estudiantat ampliarà els seus coneixements generals (ètica, filosofia, perspectiva integrada, treball multidisciplinari) i adquirirà coneixements més específics sobre enginyeria marítima i costanera. A continuació,es podran especialitzar i continuar desenvolupant aquests coneixements en àmbits més amplis, com el medi ambient i l'enginyeria (Barcelona); el medi ambient i la gestió (Southampton), o el comerç i la gestió (Londres), amb itineraris específics en cada cas. L'últim semestre els estudiants poden assistir a una de les dues o tres institucions visitades en els tres semestres anteriors, segons l’itinerari triat. Això s’ha de revisar, perquè en el nou CoMEM només el primer semestre és comú; per al segon, els estudiants es divideixen entre la TU Delft i la UPC, i, per al tercer, entre la TU Delft, la City o la SOTON.

Trondheim: entorn físic marítim, enginyeria costanera, portuària i marítima amb èmfasis en l’energia de les marees i els onatges alts (també aplicable a costes rocoses), expansió de la contaminació a les zones costaneres i enginyeria del litoral àrtic.

Delft: gestió integrada de les zones costaneres, protecció del litoral, redacció d’un projecte, ètica i filosofia, enginyeria portuària amb èmfasi en l’energia mesomareal i l’energia de l’onatge mitjà i alt.

Barcelona: enginyeria costanera i oceanogràfica amb èmfasi en el Mediterrani (ambients micromareals, situacions climàtiques torrencials, desenvolupament turístic intens).

Southampton: enginyeria ambiental costanera amb èmfasi en noves perspectives per a la gestió de la costa (inundació i erosió), incloses platges, penyasegats i estuaris, i eines de gestió com GIS i EIA.  

City, Londres: gestió ambiental marítima, operacions marítimes, legislació i assegurances marítimes, tecnologia marítima, finances, comptabilitat i economia.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències intel·lectuals
 • Crear, organitzar i analitzar sistemes, processos i productes complexos de gestió i enginyeria costanera i marítima utilitzant principis específics.
 • Innovar en el disseny de nous sistemes costaners i marítims, cosa que inclou nous processos i productes.
 • Conèixer les capacitat dels mètodes informàtics i experimentals per resoldre problemes.
 • Conèixer les limitacions dels diferents mètodes que s’utilitzen en l’enginyeria i la gestió costanera i marítima.
 • Tenir coneixements de matemàtiques, ciència, tecnologia de la informació, disseny, context comercial i pràctica d’enginyeria per solucionar un ampli ventall de problemes en la matèria, mitjançant l’aplicació dels coneixements per obtenir solucions innovadores i que representin nous reptes.
 • Avaluar els riscos tècnics i financers gràcies al coneixement de la base d’aquests riscos.
 • Tenir un ampli coneixement de les pràctiques comercials i de gestió, així com de les seves limitacions.
 • Conèixer les qüestions ètiques en relació amb l’enginyeria i la gestió costanera i marítima.

Competències específiques

 • Utilitzar les tècniques matemàtiques i computacionals adequades (juntament amb models hidràulics, si fos necessari) per simular i analitzar problemes costaners i marítims específics.
 • Dissenyar sistemes, components o processos costaners o marítims sostenibles, portar a terme una anàlisi tècnica i una avaluació crítica dels resultats.
 • Utilitzar els recursos d’aprenentatge de forma eficaç per a la recerca independent.
 • Realitzar anàlisis independents dels factors econòmics, tècnics, ambientals i de gestió que interfereixen en el procés de presa de decisions del problema costaner o marítim en qüestió.


 

Pla d'estudis Obre en finestra nova

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.