Comparteix:

Activar els cervells (Warm Up)

Trenca el ritme en una sessió i activa la concentració de les persones per disposar-les per a l'activitat següent. Són jocs per convergir.

1-2-3

Les persones participants es col·loquen per parelles, una davant de l'altra.

  1. En una primera ronda, compten en veu alta de l'1 fins al 3 alternativament tota l'estona (20 segons).

  2. En una segona ronda, es substitueix dir el número 1 per un picament de mans i es continuen pronunciant els números 2 i 3 alternativament tota l'estona (30 segons).

  3. En una tercera ronda, també es substitueix dir el número 2 per un saltet i es continua pronunciant el número 3 alternativament tota l'estona (40 segons).

  4. L'última ronda consisteix en substituir dir el número 3 per ballar un bugui-bugui.Ideal per a 10 - 30 persones.

Durada: 3 minuts

Inspiració:Tejeredes i Wequestionourproject

Números - colors - moviments

Les persones participants s'ajunten en grups de 4. La persona que juga es posa al mig i té dues persones al costat i una al davant.

  1. La persona del davant farà moviments i la que juga l'ha d'imitar com si fos el seu mirall. La persona d'un costat li ha de proposar operacions matemàtiques i la persona de l'altra costat li ha de fer preguntes relacionades amb colors. Les que fan preguntes han de ser insistents i repetir tota l'estona la pregunta fins que la persona que juga li respon.

  2. Quan l'activitat comença la persona que juga s'ha de moure i ha de donar resposta a tot el que li demanen les persones dels costats simultàniament.

  3. Després es van rotant les posicions perquè tothom pugui jugar.

Nota: Si són poques persones es poden fer grups de 3 i una sola persona a la sala és la que proposa els moviments a fer.Ideal per a 10 - 30 persones.

Durada: 3 minuts

Inspiració:Tejeredes i Wequestionourproject

Numerar-se sense trepitjar-se

L'objectiu és comptar quantes persones són. Les persones participants es col·loquen totes juntes fent una rotllana.

  1. En veu alta i sense seguir cap ordre, cada persona ha de dir correlativament el número que toca fins que totes les persones hagin parlat.

  2. El repte consisteix en no dir a la vegada el mateix número, si això passa, s'ha de tornar a començar fins que tothom es numeri sense seguir cap ordre específic ni equivocar-se.Ideal per a 10 - 30 persones.

Durada: 3 minuts

Inspiració:Tejeredes i Wequestionourproject