Comparteix:

Connectar les persones

Trenca el gel en una trobada on les persones no es coneixen entre elles.

Presentacions ràpides

  1. En un grup cada persona s'ha de presentar el màxim nombre de vegades amb altres persones (2 minuts).

  2. Per presentar-se, es troba una parella i han de: mirar-se als ulls, tocar-se (donar-se les mans, per exemple), dir el seu nom, dir una cosa que els hi agrada i una altra que no els hi agrada.

  3. Un cop presentats tots dos, busquen una altra parella.Ideal per a 10-30 persones.

Durada: 5 minuts

Materials: fulls

Inspiració: Tejeredes 

De qui parlem?

  1. Prèviament s'ha de preparar un full amb 10 fets assolits per les persones que assisteixen a la trobada relacionades amb les seves aficions, experiències, etc.

    Ha viatjat a tots els continents, va estudiar arqueologia, la seva mascota és un pollastre de goma...
  2. Es reparteixen aquests fulls entre els participants perquè hi anotin el nom de la persona que es relaciona amb cada fet (5 minuts).Ideal per a 10-30 persones.

Durada: 5 minuts

Materials: fulls

Inspiració: Wequestionourproject