Taulell Kanban

Fes visible el flux de treball d'un equip i l'estat de desenvolupament d'un projecte.

Dinàmica de funcionament

  1. Dividiu el plafó en tres columnes.
  2. La primera columna l'encapçaleu amb el títol "Per fer", la segona columna amb el títol "En marxa" i la tercera columna amb el títol "Fet". Es poden utilitzar altres variants com a títols (pendent, en desenvolupament, acabat / to do, doing, done...).
  3. En una reunió de planificació de tasques, tot l'equip ha de llistar les tasques a fer en un cicle de treball. Cada tasca s'ha d'escriure en un sol post it.
  4. Cal col·locar els post its (cada tasca) a la columna que li pertoca segons si està pendent de fer, si ja està en marxa o si ja està acabada.
  5. Cada vegada que l'equip es reuneixi per compartir l'evolució del projecte, ho farà davant del seu kanban i traslladaran els post its a les columnes que els hi pertoquin. No es poden moure post it si no és en presència de tot l'equip.


Ideal per a 3-10 persones.

Durada: 10 minuts

Materials: post its, rotuladors.

Inspiració: Metodologies àgils

Nota: es poden crear Kanbans virtuals a través d'aplicacions com el Trello.