Píndoles formatives

Formació sobre treball i relacions en equips col·laboratius

25/01/2016 de 12:00 a 14:00 Gimnàs Nexus24 (Edifici Omega, Planta -2, Espai 207. Campus Nord),

Entendre per què cal comunicar cap enfora, quins límits hi ha i conèixer eines simples per fer-ho de manera efectiva.

29/02/2016 de 12:00 a 14:00 Gimnàs Nexus24 (Edifici Omega, Campus Nord),

Descobrir els punts forts i febles del comportament de les persones de l’equip de treball. Conèixer els rols d’equip Belbin per construir maximitzar les relacions de treball i augmentar-ne el rendiment.

01/02/2016 de 12:00 a 14:00 Gimnàs Nexus24 (Edifici Omega, Campus Nord),

Practicar tècniques per generar i prioritzar idees de forma ràpida i xerrant poc.

23/01/2018 de 15:00 a 16:00 Gimnàs Nexus24 (Planta-2 Omega, Espai 207),

Comences una sessió de treball col·laboratiu i la gent està adormida o no es coneix? Hi ha moltes tècniques per activar-nos sense fer el ridícul, i en aquesta píndola les practicaràs.

22/05/2018 de 15:00 a 16:00 Gimnàs Nexus24 (Planta-2 Omega, Espai 207),

Sóc astuta com una guilla i ho utilitzo per aportar oportunitats a la meva comunitat? O m’assemblo més a una óssa fraternal i ajudo a cohesionar l’equip?

20/02/2018 de 15:00 a 16:30 Gimnàs Nexus24 (Planta-2 Omega, Espai 207),

Estàs cansada dels cursos de brainstorming asseguda a una cadira? Del Scamper? Dels sis barrets? De pensar només amb una part del cervell? De que tot quedi en no res? Hi ha maneres més efectives per generar idees i debatre les idees fent treballar tot el cos i passant-nos-ho bé.

29/05/2018 de 15:00 a 16:00 Gimnàs Nexus24 (Planta-2 Omega, Espai 207),

El equips de treball es construeixen sobre les relacions de compromís i confiança que s'estableixen entre els seus membres.

12/06/2018 de 14:30 a 15:30 Gimnàs Nexus24 (Planta-2 Omega, Espai 207),

Combina idees de caire filosòfic, col·laboratiu, pràctic, creatiu, introspectiu, social... on la clau és canviar el nostre mode de presència i consciència per canviar el nostre entorn, i "aprendre des del futur".