Què t'oferim

El Programa Nexus24 us ofereix un marc d’aprenentatge perquè els equips de treball pugueu experimentar i aprendre una manera diferent de treballar a la UPC basat en el Treball en Equips Col·laboratius.

Un sistema de funcionament en xarxa

 • Manifest: el Programa Nexus24 es basa en uns valors que promouen el funcionament en xarxa.
 • Participa i aprèn: la participació al Programa Nexus24 està dissenyat a partir de diferents fases de participació per crear i engrandir la comunitat col·laborativa de la UPC.
 • Espais de trobada: per promoure espais d'intercanvi de coneixement entre els equips Nexus24 i la comunitat, com:
  • Sessió Inici de Projectes: abans de començar a desenvolupar els teus projectes, al final de la fase d'impuls, els equips Nexus24 expliqueu què penseu fer.
  • Fira Nexus24: La sessió Final de Projectes a la fase de retorn, quan els equips Nexus24 ja heu arribat al final dels vostres projectes i expliqueu quins resultats heu obtingut i quins aprenentatges.
  • Jornada anual Nexus24: és l'esdeveniment central del Programa i serveix per celebrar, connectar i compartir coneixement en l'àmbit del treball en equips col·laboratius.
 • Eines de comunicació oberta: el Programa Nexus24 i els equips han de comunicar la seva activitat de forma oberta a través de la web i les xarxes socials per poder compartir i connectar el coneixement mentre es va produint.

Suport i acompanyament

 • Formació especialitzada: rebre els cursos de l’Escola de Tardor Nexus24 i assessorament especialitzat, si s’escau.
 • Persones facilitadores: cada equip Nexus24 té assignat una persona facilitadora designada pel Programa Nexus24. Aquestes persones han passat anteriorment per l'experiència d'haver format part d'un equip Nexus24.
 • Participació dins horari laboral: inclou la dedicació en la fase d'impuls (25h), a la fase de desenvolupament (30h), a la fase d'implementació i l'assistència als espais de trobada del Programa.
 • Reconeixement de les hores del Programa de Desenvolupament Professional.
 • Reconeixement de la participació a l'expedient

Una caixa d'eines

 • Dinàmiques: trobareu les descripcions de les tècniques i les activitats per dinamitzar equips que fem servir al Programa Nexus24.
 • Eines col·laboratives TIC: trobareu les descripcions de les eines col·laboratives TIC per intercanviar coneixement que fem servir al Programa Nexus24.
 • Espais col·laboratius: s'estan habilitant espais físics i virtuals per al treball col·laboratiu a la UPC.