Comparteix:

[2016] MailToTicket

Eina per crear tickets amb un simple mail

GN6 es el gestor de tickets que utilitzen moltes unitats de la UPC. Moltes vegades les incidències arriben via mail i un tècnic TIC és qui manualment ha d'anar entrant-los al sistema de ticketing. El projecte vol aconseguir automatitzar aquest procés aprofitant els serveis web que ja ens proporciona GN6 a tal efecte.
Projecte
  1. Proposta inicial (Fase de crida. Validació a Comunitats Nexus24)
  2. Presentació pla de treball (Fase d'impuls. Presentat a la Sessió d’Inici de Projectes 2015/2)
  3. Vídeo a la 2a Jornada Nexus24 (Fase de desenvolupament)
  4. Presentació final i guia ràpida de MailToTicket (Fase de retorn. Presentat a la Sessió Final de Projectes 2015/2
  5. Vídeo de la Sessió Final de Projectes 2015/2 (Fase de retorn)
Impulsors

Jaume Moral (Facultat d'Informàtica de Barcelona)
Àlex Muntada (Departament d'Arquitectura de Computadors, Campus Nord de Barcelona)
Àngel Aguilera (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona)

Equip

Jordi Bellido (Departament d'Arquitectura de Computadors, Campus Nord de Barcelona)
Núria Rodríguez (Prisma, Campus Nord de Barcelona)
Maribel Arróniz (Servei de Personal, Campus Nord de Barcelona)
Jordi Miquel (Servei de Comunicació, Campus Nord de Barcelona)

Facilitadora Maria Hortènsia Álvarez (Nexus24)
Padrí Sebastià Vila (Delegat Rector Política TIC)
Període Novembre 2015 - abril 2016

Notícies i opinions

Keywords
projectes