Vés al contingut (premeu Retorn)

En funcionament l'eina de consulta de l'Arxiu de la UPC

 

A finals de juliol es va reiniciar el funcionament l'eina d'accés a la documentació de l'Arxiu de la UPC, després d'un període d'aturada. Mitjançant aquesta eina tot el personal de la Universitat pot consultar i sol·licitar en préstec els expedients i documents custodiats a l'Arxiu. (Manual d'usuari Consulta d'Arxiu Físic. Versió 1.1).

Actualment hi ha més de 60.000 registres de més de 60 sèries documentals diferents. La tasca de revisar i transferir les dades al nou sistema encara no ha acabat, queden aproximadament la meitat dels registres pendents de tractar. Aquella documentació que no es trobi a l'eina de consulta es pot demanar a l'Arxiu mitjançant el següent formulari

 

Codi Sèrie Títol sèrie documental Caixes Registres/
Expedients
Data inici Data final
A1000 ESTRUCTURA, GOVERN I ADMINISTRACIÓ
A1005.01 Expedients d'adscripció de centres docents 31 31 1976 1997
A1007.05 Expedients del procés electoral del Claustre Universitari 2 2 1994 1999
A1008.03 Expedients de reunions de la Junta Electoral d’Universitat 1 1 2001 2003
A1020.01 Expedients de queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de la UPC 35 866 1995 2006
A1027.01 Plans estratègics a la UPC 6 18 1990 2005
A1027.02 Memòria anual d'activitats UPC 10 58 1979 2005
A1028.01 Plans estratègics sectorials 20 53 1991 2005
A1028.02 Memòria anual d’activitats d’unitats 54 254 1970 2008
A1076.01 Expedients de convenis institucionals 2 96 1979 2004
B1000  GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
B1008.02 Correspondència 80 360 1969 2005
B1019.02 Registre general d'entrades 13 34 1988 1998
B1019.03 Registre general de sortides 7 20 1988 1997
B1020.01 Registre de control intern de documents 55 59 1990 1999
C1000  REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
C1002.01 Expedients d'inauguració del curs acadèmic de la universitat 4 15 1994 1998
C1002.02 Expedients d'actes inaugurals realitzats pel Rector 5 5 1994 1998
C1002.03 Expedients d’inauguració del curs acadèmic d'unitats 1 6 1988 1993
C1003.01 Expedients de nomenament i investidura de Doctor Honoris Causa 1 1 2001 2001
C1003.03 Actes de reconeixement de mèrits acadèmics , docents de recerca o gestió 4 11 1998 2004
C1008.01 Expedients d'organització d'exposicions 7 33 1993 2003
C1010.01 Expedients de participació a Fires 5 7 1993 2004
C1024.01 Expedients de viatges i visites oficials 9 11 1991 2004
C1027.04 Expedients d’adhesions institucionals de la UPC 1 1 2001 2001
C1029.01 Reunions de representants de la UPC amb Administracions i organismes europeus 3 4 1978 2002
C1031.01 Reunions de representants de la UPC amb l’Administració Estatal 40 49 1983 2006
C1033.01 Reunions de representants de la UPC amb la Generalitat de Catalunya 16 20 1985 2004
C1034.01 Reunions de representants de la UPC amb l’Administració local 2 3 2001 2003
C1039.01 Expedients de participació en organismes externs de coordinació universitària 8 140 1987 2008
C1039.02 Reunions de representants de la UPC amb altres universitats 7 8 1993 2006
C1039.03 Trobades de Síndics de Greuges 2 27 1996 2005
C1040.01 Reunions de representants de la UPC amb Centres Escolars de Primària i Secundària 1 1 1997 1997
C1041.02 Expedients de Xarxes Institucionals 25 49 1988 2006
C1041.03 Reunions de representants de la UPC amb institucions i entitats 23 36 1989 2006
C1042.02 Reunions de representants de la UPC amb empreses i particulars 3 3 2001 2003
D1000  GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
D1021.01 Expedients de Personal d'Administració i Serveis (PAS) 379 3747 1972 2011
D1021.02 Expedients de Personal Docent i Investigador (PDI) 793 4553 1972 2011
D1052 Complements de docència 66 66 1995 2001
D1053 Complements de recerca 34 34 1995 2003
D1064.02 Liquidacions TC1-TC2 115 119 1965 2008
D1064.03 Baixa i alta per incapacitat temporal 36 41 1972 2005
D1064.05 Llibre de visites de la inspecció de personal 1 1 1975 1997
D1064.06 Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social 8 8 1984 2005
D1070.01 Liquidacions a Mutualitats 90 147 1972 2007
E1000  GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
E1030.01 Factures de la Universitat 55 55 2006 2010
E1033.02 Reconeixement de dret (RD) 35 33 1996 2008
E1037.01 Expedients de devolució d'ingressos acadèmics  17 17 2006 2012
E1042.01 Ordres de Pagament 163 169 2007 2009
E1042.03 Suplements de crèdits 1 1 2007 2007
E1042.04 Trasllat de recursos 6 6 2007 2007
E1059.01 Extractes Bancaris 68 72 2007 2009
E1059.02 Conciliacions Bancàries 3 3 2003 2007
E1070.01 Actes de sessions de la Mesa de contractació administrativa 332 1995 1999
E1071 Expedients de contractació d’obres 128 2000 2010
E1075 Expedients de contractació de gestió de serveis públics 30 1989 2011
E1076 Expedients de contractació de subministraments 591 1989 2011
E1086 Expedients de contractes de consultoria i assistència tècnica 311 1972 2011
E1088 Expedients de contractes de treballs específics i concrets no habituals 216 (i) 5 1993 2000
F1000  GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
G1000  GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
H1000  LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
J1000  GESTIÓ ACADÈMICA
J1033.02 Expedients acadèmics d'estudiants 2176 31945 1965 2013
J1033.04 Expedients acadèmics d'estudiants de cursos d'extensió universitària 9 415 1990 2000
J1034.01 Expedients de doctorat i de lectura de tesi doctoral 642 7219 1982 2012
J1038.01 Expedients disciplinaris d’alumnes 2 2 1996 1997
J1042.01 Expedients de beques d'aprenentatge 106 106 1994 2005
J1043.01 Expedients de convocatòries de beques del MAEC-AECI 3 6 2006 2007
J1043.02 Expedients de convocatòries de programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants 69 263 1994 2010
K1000  SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
K1001.01 Ajuts econòmics per realitzar activitats estudiantils 28 156 1980 1992
K1013.01 Organització de festes i premis culturals 4 10 1991 2008
M1000  ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA
M1007.02 Expedients d'estudis propis 2 15 1993 1994
M1008.01 Programes d'assignatures d'estudis homologats 4 4 1995 1997
M1025.01 Actes de notes 265 282 1997 2013
M1025.07 Tesis doctorals 1311 5289 1941 2014
M1035.01 Expedients d'avaluació del professorat 46 46 1995 1999
N1000  RECERCA
N1015.01 Expedients de convenis o contractes per al finançament de la recerca 76 1957 1981 2008
TOTAL 7312 60466

 

[i] Aquest grup de sèries  es tramita de manera unificada i per tant no és possible donar detall del número de caixes per sèrie. Els expedients estan descrits un a un i classificats a la sèrie corresponent, però es troben barrejats a les diferents caixes (216).