Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / SERVEIS / Accés als documents

Accés als documents

Per a finalitats de consulta administrativa o de tramitació qualsevol persona pot demanar la consulta de documents que es troben dipositats a l’Arxiu.

Les consultes efectuades per unitats administratives i serveis de la Universitat en l’exercici de les seves funcions tindran la consideració de consultes internes. La resta de consultes tindran la consideració de consultes externes

Tot seguit trobareu la fitxa descriptiva del procediment i els formularis de sol·licitud, retorn o incorporació de documents, tant per usuaris interns com per usuaris externs.

 

Procediment

Accés a la documentació de l’Arxiu UPC

Estat

Vigent

Versió

2

Data de creació

10/12/2010

Data d'actualització

20/02/2015

Definició

La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) defineix l’accés com l’acció d’utilitzar els documents d’un fons, subjecta normalment a regles i condicions. L’accés pot estar limitat pel tipus de dades que conté la documentació o per les seves característiques físiques, la Generalitat de Catalunya va editar el tríptic on s'explica de forma breu el Dret d'accés als documents de l'Administració pública.

Agents

Unitats productores de la documentació

Oficina de Documentació i Arxius (ODA)

Usuaris interns

Cerca i sol·licitud d'accés a la documentació via l'eina de consulta de l'Arxiu UPC.

 

Procediment de petició de la documentació:

 

 

Usuaris externs

Normativa

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. (Títol IV)

Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. (Articles 57 i 62)

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.