Vés al contingut (premeu Retorn)

Entitats

4M Iberoamérica


parcupc_entitat_4m.png

4M Iberoamérica desenvolupa estratègies de màrqueting personalitzades, i les posen en pràctica de forma ràpida a través dels propis canals de venda.

Web: http://www.4-m.es
Email: info@4-m.es
Telf: +34 938 021 660

Aistech Space

parcupc_entitat_aistech.png

Control i posicionament marítim, seguiment aeri i imatge d'alta resolució.
L'objectiu principal és posar en òrbita la seva pròpia constel·lació de satèl·lits que els permeti captar un gran volum de dades i a través dels seus propis models de gestió, software i algoritmes poder proporcionar a la societat informació de valor que ajudi en els seus processos de presa de decisions.

Alteraid

parcupc_entitat_alteraid.png

Desenvolupen solucions de salut mòbil per a tots els pacients amb malalties cròniques. Disposen d'un seguit d' aplicacions gratuïtes per ajudar els pacients a utilitzar noves tecnologies de manera assumible.

Applicats

parcupc_entitat_applicats.png

Applicats és una startup especialitzada en comerç "Mobile to mobile" (M-commerce) que ofereix aplicacions mòbils especialitzades segons diferents tipologies de comerç. El concepte sorgeix com a solució a la necessitat actual d'adaptació dels comerços als nous hàbits de consum mitjançant aplicacions mòbils i posa a la seva disposició tecnologies d'última generació com la geolocalització, notificacions push i comunicació realtime entre dispositius, per incrementar la ràtio de venda dels comerços i fer-los competitius en un àmbit que tendeix majoritàriament al consum electrònic.

Web: https://www.applicats.com/ 
Email:

Aureel


parcupc_entitat_aureel.png

Investigació i desenvolupament de nous productes innovadores en l'ambit de l'electronica esportiva d'alt rendiment. Fan ús de tecnologia aeroespacial per millorar el rendiment i precisió dels productes. El projecte va començar quan una atleta de Granollers va venir amb un problema: la inexactitud a l'hora de controlar el ritme quan entrenes. Entre altres productes, patenten REEN, un cinturó que projecta informació visual quan estàs corrent i a través d'aquesta t'indica si has d'augmentar o reduir el ritme.

Web: http://aureel.com
Email:
Telf: +34 686 39 47 44

Barcelogicparcupc_entitat_barcelogic.png

Spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelogic explota una tecnologia basada en algoritmes de lògica avançada per cercar solucions optimes en problemes complexos amb múltiples variables.

Web: http://barcelogic.com/
Email:
Telf: +34 686661060

Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)

parcupc_entitat_barcelona.supercomputing.png

Barcelona Supercomputing Center (BSC) is the national supercomputing centre in Spain. BSC specialises in High Performance Computing (HPC) and its mission is two-fold: to provide infrastructure and supercomputing services to European scientists, and to generate knowledge and technology to transfer to business and society. BSC is a Severo Ochoa Center of Excellence and a first level hosting member of the European research infrastructure PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). BSC also manages the Spanish Supercomputing Network (RES). It was created in 2005 and is a consortium formed by the Spanish Government Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (60%), the Catalan Government Department of Enterprise and Knowledge (30%) and the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (10%).

Telf: +34 934 137 716

BCN QUARK Bidimensional Codes S.L.

parcupc_entitat_bcnquark.png

Desenvolupament de sistemes d'autenticació i encriptat
BCN Quark redissenya el concepte d'identitat digital pensant en la seva funcionalitat desenvolupant protocols innovadors.

Telf: +34 932547960

BCN3D Technologies

parcupc_entitat_bcn3d.png

Open Source 360º
BCN3D Technologies és un projecte de la Fundació CIM que dissenye i cree impressores 3D domèstiques i professionals de manera que l'usuari pugui aprendre amb cada impressió, gràcies al nostre mètode de treball de codi obert. D'aquesta manera, transferim a la societat tot l'aprenentatge tècnic obtingut durant el nostre desenvolupament de productes.

Telf: +34 934 137 088

Beawre Digital SL

parcupc_entitat_beawre.png

Software innovador en l'àrea del control de riscos
Start-up creada el 22 de gener del 2019. La missió és ajudar els clients a anticipar i evitar situacions que afectin negativament els seus negocis, donant-los suport per controlar els riscos en la creació de sistemes i processos rellevants per la seva activitat, de manera continuada i poc intrusiva. Per acomplir la seva missió, construeixen solucions software per al control de riscos que permetin la col·laboració de múltiples actors, siguin semi-automàtitzades i no resultin intrusives per les persones involucrades en els processos de les organitzacions.

Web: https://www.beawre.com/
Email:
Telf: +34 647 47 18 14

BiofreshTech S.L.

parcupc_entitat_biofreshtech.png

Tecnologia i innovació
Després d'un període d'investigació han desenvolupat una tecnologia patentada de refrigeració passiva que permet mitjançant una petita càrrega inicial, gaudir de 3 a 7 dies d'autonomia amb un control en temps real de la temperatura desitjada. Canvien el paradigma del concepte de Climatització ja que amb aquesta tecnologia s'escalfa, congela o refriga qualsevol espai o superfície sense necessitat de consum elèctric.

Web: http://biofresh.tech/
Email:
Telf: +34 722 66 75 57

DAPCOMparcupc_entitat_dapcom.png

Especialistes en el maneig i el processament de grans quantitats de dades
DAPCOM Data Services ofereix solucions d'enginyeria de programari i estratègies de compressió de dades, incloses les nostres pròpies implementacions, tant per a casos com per sectors generals i específics.

Telf: +34 660117516, +34 93 4137578

Dares Technology, S.L.


parcupc_entitat_dares-technology.png

DARES es una empresa que es dedica a la auscultació remota del terreny a partir de l'ús de tecnologia de teledetecció i el processament d'imatges radar satèl·lit. Monitoritzem diferents patologies del terreny (subsidències, esllavissades, talussos inestables, zones inundades, mapes de tipus de sol, mapes canvis en superfície, etc.) aplicat a diferents sectors industrial com la mineria, el sector de l'energia i el de construccions e enginyeria civil per poder avaluar l'impacte de la seves activitats i avaluar el nivell de risc per tal d'evitar accidents.

Web: http://dares.tech/
Email:
Telf: +34 93 413 79 16

Datumizeparcupc_entitat_datumize.png

Empresa de tecnologia que desenvolupa productes i solucions per ajudar a les empreses a treure el màxim profit de les seves dades i transformar-les en informació de valor. Amb Datumize les empreses descobreixen noves oportunitats de creixement, incrementen vendes i redueixen costos gràcies als nous imputs generats a partir de la captura i l'anàlisi avançat de dades.

Web: www.datumize.com
Email:
Telf: +34 93 595 23 43

Easy Tech Global


parcupc_entitat_easytech-global.png

Easy Tech Global desarrolla, comercializa y mantiene servicios de elearning y PRL en la nube.

Web: http://www.sabentis.com/
Email:
Telf: +34 93 405 46 58

EcoCocon España


parcupc_entitat_ecococon.png

Empresa líder en el sector de la bioconstrucció amb materials prefabricats
Fabriquen panells de fusta i palla per a la construcció de cases naturals, saludables i eficients.

Telf: +34 637 881 392

FINBOOT TECH S.L.

parcupc_entitat_finboot.png

Startup basada en la tecnología Blockchain
Bringing Smart Contracts and Blockchain technology to the business world. Finboot is made out of a diverse team with the capacity to produce and maintain high level software services for the corporate user. Traemos Contratos Inteligentes y tecnología Blockchain al mundo de los negocios.
Finboot esta formada por un equipo diverso con la capacidad de producir y mantener servicios de software de alto nivel orientado al usuario corporativo.

Web: https://www.finboot.com
Email:
Telf: +34 617336143

Global SIOparcupc_entitat_globalsio.jpg

Sistemas de información para organizaciones
Global SIO es una empresa de informática y consultoría orientada a realizar un uso eficaz y eficiente de la tecnología en las empresas.

Web: www.globalsio.com
Email:
Telf: +34 93.261.89.00

Hemavparcupc_entitat_hemav.png

Solucions digitals End-to-End a nivell mundial
Hemav es una empresa que aporta solucions digitals a la indústria gràcies a la capacitat de processat de dades al núvol i l'ús de tecnologia dron.

Telf: +34 932 202 063

Hyds


parcupc_entitat_hyds.png

Sinergies internacionals i enllaços més propers al món científic
Hyds és una empresa jove i dinàmica que ofereix solucions innovadores en hidrometeorologia.

Web: http://www.hyds.es
Email: info@hyds.es
Telf: + 34 93 405 4662

IDEA Bio-Medical

parcupc_entitat_idea.png

Desenvolupa solucions de maquinari i programari per a la microscòpia adreçada als investigadors de ciències biològiques que requereixen un sistema flexible de visualització automatitzada a nivell cel·lular. El seu sistema Hermes multicolor satisfà eficientment les altes demandes de la indústria farmacèutica sent assolible també per als laboratoris acadèmics en les seves aplicacions rutinàries o de R + D innovador.

Sent una spin-off d'IDEA Machine Development Ltd, empresa fabricant de disseny original, també proporciona productes inspirats pels clients que permeten aconseguir l'automatització completa amb un sol proveïdor, inclosos els manipuladors de plaques robòtiques.

Web: http://idea-bio.com/
Email:

IFSA Publishing, S.L.
parcupc_entitat_ifsa.gif

International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing , és un editor d'obres científiques i tècniques relacionades amb diversos sensors, transductors, MEMS, NEMS, la instrumentació de sensors, xarxes de sensors, metrologia, processament de senyals i mesuraments de llarg abast a tot el món per recollir material de referència essencial i la últims avenços i posar-los a disposició dels investigadors, acadèmics, professionals i estudiants en un format accessible. En aquest any han començat a publicar llibres de lliure accés. La seva missió és servir a les necessitats de la comunitat en el seu conjunt , treballant amb investigadors i professionals de tot el món (incloent als membres de IFSA) per produir la més exacta i actualitzada xarxa científica de recursos tècnics en làmbit dels sensors.

Web: http://www.sensorsportal.com/HTML/IFSA_Publishing.htm
Email:

Imotion Retail S.L.

parcupc_entitat_imotion-retail.png

Expertos en captación e integración de información biométrica de personas para la medición de afluencias segmentadas demográficamente y la monitorización de emociones de los clientes. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones Smart Business - tecnológicas y de consultoría para incrementar sus ventas, mejorar sus ratios y optimizar la experiencia de cliente. Estamos presentes en los sectores de Retail, Turismo, Banca y Servicios.

Web: http://www.imotionanalytics.com/
Email:
Telf: +34 646 42 82 11

INLEAN
parcupc_entitat_inlean.jpg

Consultors d'enginyeria industrial i tecnologies de la informació i comunicació
INLEAN empresa especialitzada en la millora contínua de les operacions i processos de producció discreta i regulada a través de la implementació de metodologies de lean manufacturing com a eina estratègica per aconseguir l'excel•lència operacional i augmentar la competitivitat de les organitzacions.

Web: http://www.inlean.com
Email: info@inlean.com
Telf: +34 934 941 411

Isigmaparcupc_entitat_isigma.jpg

Signatura electrònica
Isigma empresa especialitzada en la implantació de la signatura electrònica, des de la planificació inicial, fins l'auditoria de sistemes ja implantats, passant pel desenvolupament dels sistemes.

Oferta de serveis per a empreses vinculades a la UPC

Telf: +34 935 191 375

IThinkUPCparcupc_entitat_ithinkupc.jpg

Empresa Grup UPC de consultoria i serveis avançats de software de la Universitat Politècnica de Catalunya
IThinkUPC ajuda a les empreses a millorar la vida dels seus clients i empleats creant solucions i serveis avançats de software.

Web: https://www.ithinkupc.com/
Telf: +34 935 521 100

ITL Business Ltd.


parcupc_entitat_itl.png


Serveis informàtics integrals adaptats al negoci.
Empresa amb més de 15 anys d'experiència desenvolupant programari per a empreses de màxima qualitat a Espanya, Regne Unit i Dinamarca.

Oferta de serveis per a empreses vinculades a la UPC

Web: http://itlbusiness.co.uk
Email:
Telf: +34 658 442 785

Lovelymaps


parcupc_entitat_lovelymaps.jpg

Som un grup d'enginyers, programadors i geògrafs apassionats per l'aventura de les dades i la seva representació. La nostra activitat es centra en desplegar Serveis Geo TI, des de l'origen de les dades, el procés d'anàlisis i el coneixements associats fins la representació i visualització que ens permeti comprendre-les millor.

Web: www.lovelymaps.com
Email: info@lovelymaps.com
Telf: +34 930 185 597

Mareterra

parcupc_entitat_mare-terra.png

Importadora de café verd des de 1978
Mare Terra Green Coffee busca constantment els millors cafès dels països d'origen i els distribueix al món sencer, enfortint vincles entre el productor i el torrador.

Web: https://mareterragreencoffee.com
Email:
Telf: +34 936 36 3947

Objectiu Comunicació

parcupc_entitat_objectiu-comunicacio.png

Projectes de comunicació per a empreses
Gestionen la visibilitat de la teva marca, perquè no t'hagis de preocupar de res: imatge corporativa, disseny web, continguts, xarxes socials, comunicació audiovisual, publicitat.

Oferta de serveis per a empreses vinculades a la UPC

Web: www.objectiu.cat
Email: