Vés al contingut (premeu Retorn)

Llibreries i papereries

Concessió que, no realitza personal adscrit a la Universitat i que es contracta d’acord amb el que s’estableix a la normativa de contractació de l’administració pública.

Les llibreries i papereries estan destinades a la venda de llibres, publicacions i material d’oficina i consumibles destinats a estudiants, professors i personal d’administració i serveis de les escoles.

La gestió del servei es du a terme en coordinació amb els campus territorials i centres docents.

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Edifici P, planta baixa
Av. Doctor Marañón, 44-50
08028 Barcelona

ContacteHorariFestes locals

Adjudicatari: Pedro Saldaña Gascón

Telèfon 93.401.62.44

dilluns a divendres

de 10:00 a 17:00h

16 d'agost
7 de desembre

Altres llibreries i papereries a la Universitat

En determinats edificis hi ha locals destinats a llibreries i papereries que no estan contractats directament per la Universitat. Tot i no disposar de vinculació contractual, la Universitat té establerts els mateixos procediments que per a la resta de serveis de similars característiques. Aquet es el cas de la Residència Vila Nova de Vilanova i la Geltrú.