Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Unitat de Gestió Patrimonial

93 401 61 18 / 93 401 25 62

Identificació

Heu oblidat la contrasenya?

Contractació administrativa

Elaboració de tots els actes administratius que configuren la contractació administrativa i la seva formalització en l’expedient corresponent, per tal de garantir el que estableix la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Els contractes sotmesos a aquesta normativa són els que tenen per objecte l’execució d’obres, les concessions d'obres públiques, la gestió de serveis públics, els subministraments i els serveis

Procediments i nous llindars econòmics

CONTRACTES menor negociat obert/restringit
o regularització
no harmonitzada
obert/restringit
o regularització
harmonitzada
obres fins 49.999 €
IVA exclòs
Només exclusivitat
i els previstos al art. 170
de la llei de contractes.
desde 50.000 €
fins 5.185.999,99 €
IVA exclòs
a partir de
5.186.000 €
IVA exclòs
subministraments
i serveis
fins 17.999 €
IVA exclòs
Només exclusivitat
i els previstos al art. 170
de la llei de contractes.
desde 18.000 €
fins 206.999,99 €
IVA exclòs
a partir de
207.000 €
IVA exclòs