Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Servei de Contractació Administrativa i Compres 

93 401 61 63

Identificació

Heu oblidat la contrasenya?

Contractació administrativa

Elaboració de tots els actes administratius que configuren la contractació administrativa i la seva formalització en l’expedient corresponent, per tal de garantir el que estableix la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Nous procediments i llindars econòmics (Llei 9/2017)

Els contractes sotmesos a aquesta normativa són els que tenen per objecte l’execució d’obres, les concessions, els subministraments i els serveis
CONTRACTESMenor
Obert/Restringit Regulació no harmonitzada
Regularització harmonitzada (1)

Simplificat
Simplificat abreujat
(1) Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre (BOE 29-12-17) per la qual es publiquen els llindars dels contractes a partir del dia 1 de gener de 2018.
Obres (VEC) Inferior a 40.000 €

Inferior a 5.548.000 €

Igual o inferior a 2.000.0000 € Inferior a 80.000 € Igual o superior a 5.548.000 €
Subministrament i

Serveis (VEC)

Inferior a 15.000 € Inferior a 221.000 € Igual o inferior a 100.000 € Inferior a 35.000 € Igual o superior a 221.000 €