Accions del document

Registres Públics

Comparteix Share
info.registre@upc.edu - 93.401.62.11

A qui va dirigit


  • Persones, institucions i empreses interessades en presentar sol·licituds, escrits o documents adreçats a unitats o òrgans de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • A tota la comunitat universitària.

Estructura de registre

Enllaços relacionats

imatge del banner e-Registre
Existeix un Registre General (ubicat a l’edifici Vèrtex) que coordina l’activitat registral de tots els punts de Registres Auxiliars de la UPC que estan ubicats als diferents campus.

La finalitat dels Registres Auxiliars és facilitar als administrants la presentació de documents i escrits que adrecen a òrgans o Unitats bàsiques o funcionals de la UPC.


Registre General Dades Generals Horari
Registre General de la Universitat
Edifici Vèrtex, planta 0
Campus Nord
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

93.401.62.11
info.registre@upc.edu

Horari

dilluns a divendres de 09:30 a 13:00h

Festes locals
5 de juny
25 de setembre

Registres Auxiliars Dades Generals Horari
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Edifici P, planta 0 (Secretaria)
Av. Doctor Marañón, 44-50
08028 Barcelona

Telèfon 93.401.63.00

Horari

dilluns a divendres de 10 a 12h

 

Tancat del 29/05/17 al 08/09/17

Festes locals
5 de juny
25 de setembre

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Edifici MN1, planta 0 (Secretaria)
Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73
08240 Manresa

Telèfon 93.887.72.00

Horari

dilluns a divendres de 10 a 12h

Festes locals
21 de febrer
28 d'agost

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Edifici VG3, planta 0 (Direcció)
Avinguda Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona

Telèfon 93.896.77.01

Horari
dilluns a divendres d'11 a 13h
Festes locals
17 de gener
5 d'agost

Campus Baix Llobregat (CBL)

Edifici D7C, Oficina oberta - planta 0
Campus del Baix Llobregat
Carrer Esteve Terradas, 10
Castelldefels

Telèfon 93.552.35.03

Horari

dilluns a divendres d'11 a 13h

Festes locals
14 d'agost
7 de desembre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Edifici SC1, planta 0 (Secretaria)
Carrer Pere Serra, 1-15
08173 Sant Cugat del Vallès

Telèfon 93.401.79.00

Horari
dilluns a divendres de 10 a 12h
Festes locals
3 de març
29 de juny

Escola Superior d'Enginyeria  Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Edifici TR10, planta 1 (Àrea de Recursos i Serveis)
Campus Terrassa
Carrer Colom, 2
08222 Terrassa - Barcelona

Telèfon 93.739.81.14/86.10/85.97

Horari

dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h

 

Tancat del 31/07/17 al 01/09/17

Festes locals
13 d'abril
3 de juliol

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Edifici TR8, planta 0 (Secretaria)
Campus de Terrassa
C. Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa - Barcelona

Telèfon 93.739.83.00

Horari
dilluns a divendres d'11 a 13h
Festes locals
13 d'abril
3 de juliol

Campus Diagonal Besòs

Edifici A, planta 0 i planta 10
Campus Diagonal Besòs
Avda Eduard Maristany 10-14 
08019 - Barcelona

Telèfon 93.413.74.00

Horari

dilluns a divendres de 10 a 13:00h

Festes locals

5 de juny
25 de setembre

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Edifici NT1, planta 0 (Secretaria)
Pla de Palau, 18
08003 Barcelona

Telèfon 93.401.79.41

Horari
dilluns a divendres de 12 a 14h
Festes locals
5 de juny
25 de setembre

Descripció de l'activitat

Registrar l’entrada i sortida dels documents procedents o destinats a les Unitats bàsiques i funcionals de la UPC i donar informació als ciutadans sobre presentació i tramitació dels escrits.

En el registre es presenten els escrits i les comunicacions dirigits als òrgans de la Universitat, i també queda registrada la sortida dels escrits i comunicacions dirigides a altres òrgans i a les persones particulars.

imatge d’un tampo
El seu objectiu és tenir un sistema de control i garantia interna i externa tant dels documents que es presenten a la UPC com dels documents oficials que aquesta envia a altres institucions i a particulars.


Lliurament de la documentació

Registres de la Universitat

La presentació de documents es fa a través de la finestreta supeditat a l’horari establert per cada oficina de registre.


Oficines de correu

Amb caràcter general, quan es vol presentar un document en el Registre de la UPC i aquest, atès el seu horari d’atenció al públic, està tancat, el document es pot presentar a qualsevol oficina de correus i adreçar-lo a l’esmenta't registre per correu certificat.


En aquest cas es presenta la sol·licitud en sobre obert, per tal de ser datada i segellada pel funcionari de correus abans de la seva certificació, d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públicques i del procediment administratiu comú.

Altres punts de presentació de documents

Segons L’Article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú Obrir l’enllaç en una finestra nova, estableix el següent:

Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques es poden presentar:
  1. Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
  2. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  3. A les oficines de correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
  4. A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  5. A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Manual de Registre

Identifica't amb el nom d'usuari de la intranet UPC per poder accedir al contingut de la intranet del web. Recorda el "." en el nom d'usuari.
imatge de la barra d’eines de l’espai
darrera modificació: Maig 2017
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Servei de Patrimoni i Contractació
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech