Vés al contingut (premeu Retorn)

Revisió mèdica inicial

La revisió mèdica inicial és aquella que es realitza al nou personal que s'incorpora a la UPC.

Tot i que no és obligatòria, sí que és recomanable fer-la, atès que avalua els efectes dels riscos laborals sobre la salut.

Si, malgrat això, desitgeu renunciar a la revisió mèdica, haureu d'emplenar i signar l'imprès de renúncia, i enviar-ho per correu intern al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC.

Aquesta revisió inclou la consulta mèdica de promoció de la salut cardiovascular UPC Cardio.

A qui s'adreça

Personal PDI i PAS de nova incorporació a la UPC.

On fer-se la revisió mèdica

En el moment de realitzar la sol·licitud electrònica es pot escollir fer la revisó mèdica a:

 • Delegacions d'ASPY Prevención.

  L'eina us permetrà escollir les preferències de dies i torns horaris. Un cop feta la sol·licitud, en els següents dies personal d'ASPY Prevención es posarà en contacte amb vosaltres per programar la revisió mèdica.

Qui ho sol·licita

Servei de Personal.

Informació prèvia a la revisió mèdica

La revisió mèdica consta de dues parts, Analítica i Proves i exploració.

Al centre ViPS les proves es realitzaran en dos dies diferents, mentre que a les Delegacions d'ASPY Prevención es farà tot el reconeixement en el mateix dia.

Important:

Els treballs en alçada són considerats activitat perillosa o de risc greu i, d'acord amb la legislació, s'han d'evitar sempre que sigui possible.

Per aquesta raó, en cas que s'identifiqui aquest risc, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) valorarà conjuntament amb l'Investigador Principal (IP) del projecte la forma d'evitar-lo. En cas que no sigui evitable, l'SPRL comunicarà per escrit a l'IP les accions preventives que s'hagin d'adoptar.

No s'emetrà cap certificat mèdic d'aptitud per treballs en alçada sense la valoració prèvia de l'SPRL.

Algunes recomanacions per a les proves són:

Per a l'analítica:

 • En cas que l'analítica sigui a primera hora del matí, veniu al centre ViPS en dejú des de la nit anterior.
 • Si l'analítica es realitza a última hora del matí podeu prendre un esmorzar lleuger quatre hores abans.
 • Si la citació és per la tarda, preneu igualment aliments lleugers i pobres en greixos, respectant el marge de quatre hores.
 • Podeu prendre la vostra medicació habitual (en cas de Hipertensió Arterial, Patologia Crònica, etc.). Porteu el nom de la medicació per poder enregistrar-la a la història mèdica.
 • Podeu beure aigua abans d'una analítica.
 • No preneu alcohol.
 • La mostra d'orina no és imprescindible que sigui la primera del matí; podreu fer la recollida el mateix dia de la visita.
 • L'envàs per a la mostra d'orina us el donaran en el mateix moment de l'analítica, o, si ho preferiu, el podeu anar a buscar prèviament a qualsevol dels centres ViPS.
 • La mostra d'orina s'haurà de recollir en dejú.
 • En cas de no poder assistir a l'analítica:
  • Si queden més de dos dies per a la visita: podeu modificar l'hora o anul·lar-la a través de l'eina de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones (accedint a l'apartat "Veure revisió en curs").
  • Si queden menys de dos dies: haureu de posar-vos en contacte amb el centre ViPS per canviar l'hora o anul·lar-la.

Per a les proves i l'exploració:

 • Per a la correcta informatització de la vostra Història Clínica, és imprescindible que porteu el DNI o NIE.
 • No oblideu portar les ulleres correctores o lents de contacte per poder realitzar correctament el control visió.
 • Porteu el carnet de vacunació si en disposeu.
 • Si en el moment actual esteu en situació d'IT (baixa mèdica), haureu d'esperar a obtenir l'alta per sol·licitar dia i hora.