Vés al contingut (premeu Retorn)

182-23

Cap Unitat Recursos i Serveis

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Nom de la plaça Cap Unitat Recursos i Serveis
Codi de la plaça 182-23
Destinació UTG Campus Vilanova i la Geltrú
Perfil genèric Cap 1 nivell 3
Escala Tècnic/a de gestió (subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1137/2021, de 10 de setembre

Publicació:  13.9.2021

Sol·licitud

Sol·licitud de participació a la convocatòria per presentar al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 14 al 28 de setembre de 2021

Accediu al registre electrònic i adjunteu la sol·licitud i la documentació requerida en el tercer punt de les bases de la convocatòria

Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

Resolució 1223/2021, de l'1 d'octubre

Publicació:  4.10.2021


Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Composició Tribunal

Marta Carbonell Formiguera

Montserrat MestresRomeu

Carmen Lucas Carmona

Felicidad Barrio Zayas

Tomás Ruiz Granados

Constitució tribunal, data i lloc 14 d'octubre de 2021 a les 10 hores telemàtica
Convocatòria a prova i publicació de criteris de valoració

Convocatòria a prova i publicació de criteris de valoració

Publicació:  29.10.2021

Persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Convocatòria a entrevista

Publicació:  15.11.2021

RESULTAT FINAL

Resolució 1548/2021, de 30 de novembre

Publicació:  2.12.2021

 

motius exclusio.png

formulari de consulta.png