Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria proves selectives accés escala de gestió (subgrup A2)

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resol. 1470/2019, de 20 de setembre publicada al DOGC núm. 7969, de 27/9/2019

Resolución en castellano


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Correcció d'errades publicació DOGC en català

Corrección de erratas en el DOGC en castellano

Escala

De gestió (subgrup A2)
Places convocades i relació de llocs de treball

Total de places: 21

Relació de llocs de treball (perfil, unitat i itinerari) Veure Annex 5 de les Bases convocatòria

Torn

Lliure

Procediment presentació de la sol·licitud

Aclariment: no cal presentar acreditació dels serveis efectius prestats a la UPC

Accés formulari de sol·licitud

Formulari d'inscripció

Termini presentació sol·licituds

Del 28 de setembre fins el 25 d'octubre de 2019 inclòs

Calendari dies inhàbils 2019

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 1926/2019, de 20 de novembre

Publicada 20/11/2019

Motius d'exclusió

Seu electrònica

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català

Resolució 1927/2019, de 20 de novembre

 Publicada 20/11/2019

Constitució tribunal, data i lloc

Dia 22 de novembre de 2019 a les 9:30 hores a l'Edifici Omega (Campus Nord)

 

Composició del tribunal

Tribunal constituït:
President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Nuria Pla Ferrer
Vocals:         Ana Belen Cortinas Abad
             Cristina Domínguez Muñoz   
             Carmen López Arboles
Suplents:
President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Susana Morente Gil
Vocals:         Marta Carbonell Formiguera
             Àngels Garcia Pedrero  
             Tomás Ruiz Granados

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Nota del tribunal: Tal i com s'estableix a les bases de la convocatòria la data, l'hora i el lloc de realització del primer exercici es faran públics amb la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

Es preveu la seva realització a partir de gener de 2020

Llista de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català
Resultats de les proves de coneixements de català i/o castellà
PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ

Primer exercici

Segon exercici
Tercer exercici

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració provisional de la fase de concurs
Valoració definitiva de la fase de concurs

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

RESULTAT CONVOCATÒRIA
Resultat