Saltar al contenido (pulsar Return)

Intermedio 1: la información solo está disponible en catalán

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Curs semipresencial amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria presencial i virtual amb el curs Parla.cat.

 

Total: 75 h

  • 65 h d'aprenentatge virtual tutorat amb curs Parla.cat
  • 10 h de sessions presencials
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
Requisit

Tenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B2.1 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat d’aprofitament: mínim 80% de lliuraments dels textos escrits + superació del test final

Aquest certificat té validesa interna (UPC). 
Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Curs 2020-2021

Codi: 12-20/21  Inici-final: 20 d'octubre de 2020 - 02 de febrer de 2021

Activitat

Sessions

LlocProfessorat

Intermedi 1
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final
· Formació semipresencial

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

 

20 octubre (presentació compartida amb altres nivells)

 

10, 24 novembre

8, 22 desembre

19 gener

2 febrer: examen final

Edifici Vèrtex

Campus Nord, BCN

Montse Riera