Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Intermedio 1: la información solo está disponible en catalán

Intermedio 1: la información solo está disponible en catalán

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.

Informació general

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.
DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitatCurs virtual amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.
Total: 75 h
  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció 

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2022-2023

Semestre de primavera 2023

Codi: 37-22/23  Inici: 28 de febrer de 2023 - Final: 30 de maig de 2023
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 1 virtual
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

28 de febrer, sessió compartida amb altres nivells

14, 21, 28 de març

11, 18, 25 d'abril

2, 9, 16, 23 de maig

30 de maig: examen final

Maria Serra
Codi: 50-22/23  Inici: 13 de juny de 2023 - Final: 3 d'octubre de 2023
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 1 virtual
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

13 de juny, sessió inicial

20, 27 de juny

4, 11, 18, 25 de juliol 

5, 12, 19, 26 de setembre

3 octubre: examen final

Eulàlia Arderiu