Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Suficiencia 1: la información solo está disponible en catalán

Suficiencia 1: la información solo está disponible en catalán

Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa del català i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

 Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs virtual amb avaluació contínua i prova  final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.

 

Total: 75 h 

  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 2.
Requisit

Tenir el nivell Intermedi 2. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits3 ECTS per a estudiantat de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell C1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Curs 2022-2023

Semestre de primavera 2023

Codi: 43-22/23.  Inici: 28 de febrer de 2023 - Final: 30 de maig de 2023

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 1 virtual
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

 

28 de febrer (sessió compartida amb altres nivells)

14, 21, 28 de març

11, 18, 25 d'abril

2, 9, 16, 23 de maig

30 de maig: examen final

Montse Riera

 

Codi: 39-22/23.  Inici: 28 de febrer de 2023 - Final: 1 de juny de 2023

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 1 virtual
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dijous, de 13 h a 14.30 h

 

28 de febrer (sessió compartida amb altres nivells)

16, 23, 30 de març

13, 20, 27 d'abril

4, 11, 18, 25 de maig

1 de juny: examen final

Montse Riera