Crèdits

Servei de Llengües i Terminologia

Coordinació


Alan Lounds
Sílvia Llovera

Col·laboracions

Isabel Cama

Elena Martín

Luci Vázquez

Lluïsa Moreno

Iria da Cunha

Maria Gené

Carme Tarín

Jordi Giner

Agraïm a la Global University Network for Innovation, i en particular a Joaquim Tres i Yazmín Cruz, la revisió parcial dels termes i el suggeriment d'algunes equivalències.