Entitats vinculades de recerca

* Entitat pertanyent al Programa CERCA

CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, és un programa impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal d'agrupar, coordinar i fer visibles les activitats dels centres de recerca independents creats durant els darrers anys i que fins ara no estaven agrupats en una institució comuna.
CERCA, és la primera línia d'actuació a partir de la qual es crearà l'Agència de Centres de Recerca, tal i com preveu el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (PNRI).