Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria de l'Energia

Curs 2015-2016

Presentació

Cursant el grau en Enginyeria de l’Energia, obtindràs una clara visió de l'energia: eficiència, estalvi, gestió, generació, elements i mercat energètic. Et formaràs en recursos energètics; emmagatzematge d’energia; gestió energètica; ordenació dels sectors energètics; integració energètica; generació, transport i distribució d'energia, i control de sistemes energètics. Aprendràs a analitzar els criteris de sostenibilitat, eficiència global i ètica professional que han de permetre a particulars, empreses i institucions implementar polítiques energètiques d'estalvi i racionalitat en l'ús de l'energia. Així mateix, coneixeràs en profunditat, a més de les energies convencionals, les renovables: eòlica, solar, tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmica, mini hidràulica, biogàs, biocarburants, hidrogen o cèl·lules de combustible, entre d’altres.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 8,753
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus i beques

39,53 € per crèdit

 Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament). Obre en finestra nova
Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars i una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Lloc d'impartició Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)


Pla d'estudis

Assignatures i guies docents Assignatures Crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Expressió Gràfica Obre PDF Expressió Gràfica 6 Obligatòria
Física I Obre PDF Física I 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF Informàtica 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF Matemàtiques I 6 Obligatòria
Química Obre PDF Química 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF Ciència i Tecnologia dels Materials 6 Obligatòria
Empresa Obre PDF Empresa 6 Obligatòria
Física II Obre PDF Física II 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF Matemàtiques II 6 Obligatòria
Projectes d'Enginyeria Obre PDF Projectes d'Enginyeria 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Matemàtiques III Obre PDF Matemàtiques III 6 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF Mecànica de Fluids 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF Sistemes Elèctrics 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF Sistemes Mecànics 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF Control Industrial i Automatització 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF Estadística 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF Organització de la Producció 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF Sistemes Electrònics 6 Obligatòria
Termodinàmica i Transferència de Calor Obre PDF Termodinàmica i Transferència de Calor 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Generació d'Energia Elèctrica Obre PDF Generació d'Energia Elèctrica 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica I Obre PDF Generació Termofluidodinàmica I 6 Obligatòria
Ordenació dels Sectors Energètics Obre PDF Ordenació dels Sectors Energètics 6 Obligatòria
Recursos Energètics Obre PDF Recursos Energètics 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia I Obre PDF Transport i Distribució d'Energia I 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Control de Sistemes Energètics Obre PDF Control de Sistemes Energètics 6 Obligatòria
Emmagatzematge d'Energia Obre PDF Emmagatzematge d'Energia 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica II Obre PDF Generació Termofluidodinàmica II 6 Obligatòria
Integració Energètica Obre PDF Integració Energètica 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia II Obre PDF Transport i Distribució d'Energia II 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria Obre PDF Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria 6 Optativa
Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador 6 Optativa
Anàlisi de Sistemes Elèctrics de Potència Obre PDF Anàlisi de Sistemes Elèctrics de Potència 6 Optativa
Anglès Tècnic per a Enginyers Obre PDF Anglès Tècnic per a Enginyers 6 Optativa
Aplicacions de l'Electrònica de Potència Obre PDF Aplicacions de l'Electrònica de Potència 6 Optativa
Aplicacions i Dimensionat d'Instal·lacions d'Energia Solar Obre PDF Aplicacions i Dimensionat d'Instal·lacions d'Energia Solar 6 Optativa
Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur Obre PDF Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur 3 Optativa
Comunicació en Anglès Tècnic Obre PDF Comunicació en Anglès Tècnic 9 Optativa
Dimensionat d'Instal·lacions d'Energies Renovables Obre PDF Dimensionat d'Instal·lacions d'Energies Renovables 6 Optativa
Disseny i Construcció de Prototips Electrònics Obre PDF Disseny i Construcció de Prototips Electrònics 6 Optativa
Disseny, Creativitat i Innovació Obre PDF Disseny, Creativitat i Innovació 6 Optativa
El Microcontrolador en l'Automatització de Processos El Microcontrolador en l'Automatització de Processos 6 Optativa
Electrònica Industrial per a Convertidors Estàtics d'Energia Obre PDF Electrònica Industrial per a Convertidors Estàtics d'Energia 6 Optativa
Energies Renovables i Planificació Energètica Obre PDF Energies Renovables i Planificació Energètica 6 Optativa
Enginyeria Comercial Obre PDF Enginyeria Comercial 6 Optativa
Enginyeria Computacional Obre PDF Enginyeria Computacional 6 Optativa
Fotònica Aplicada Obre PDF Fotònica Aplicada 6 Optativa
Generació Elèctrica Eòlica Obre PDF Generació Elèctrica Eòlica 6 Optativa
Gestió d'Energia amb Equips Electrònics Obre PDF Gestió d'Energia amb Equips Electrònics 6 Optativa
Gestió de la Innovació i Comerç Internacional Obre PDF Gestió de la Innovació i Comerç Internacional 6 Optativa
Gestió de Projectes a l'Enginyeria Obre PDF Gestió de Projectes a l'Enginyeria 6 Optativa
Gestió Energètica Obre PDF Gestió Energètica 6 Obligatòria
Habilitats Directives Obre PDF Habilitats Directives 6 Optativa
Integració de Renovables en les Xarxes de Potència Obre PDF Integració de Renovables en les Xarxes de Potència 6 Optativa
Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria 6 Optativa
Jocs i Decisió Obre PDF Jocs i Decisió 6 Optativa
Laboratori d'Electrònica Industrial Obre PDF Laboratori d'Electrònica Industrial 6 Optativa
Lideratge i Direcció Obre PDF Lideratge i Direcció 6 Optativa
Mecatrònica Obre PDF Mecatrònica 6 Optativa
Mobilitat Elèctrica Obre PDF Mobilitat Elèctrica 6 Optativa
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics 6 Optativa
Monitorització de Xarxes Elèctriques i Qualitat de Subministrament Elèctric Obre PDF Monitorització de Xarxes Elèctriques i Qualitat de Subministrament Elèctric 6 Optativa
Noves Tecnologies per l'Energia i la Distribució Obre PDF Noves Tecnologies per l'Energia i la Distribució 6 Optativa
Peritatges, Valoracions i Legalitzacions Obre PDF Peritatges, Valoracions i Legalitzacions 6 Optativa
Planificació, Programació i Control de Projectes Obre PDF Planificació, Programació i Control de Projectes 6 Optativa
Polímers Conductors: Vectors Electroquímics de l'Energia Polímers Conductors: Vectors Electroquímics de l'Energia 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 1 Pràctiques Externes Cfgs 1 3 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 2 Pràctiques Externes Cfgs 2 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 3 Pràctiques Externes Cfgs 3 9 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 4 Pràctiques Externes Cfgs 4 12 Optativa
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF Prevenció de Riscos Laborals 6 Optativa
Processament de Dades en Enginyeria Obre PDF Processament de Dades en Enginyeria 6 Optativa
Productivitat i Valor Afegit amb PC Obre PDF Productivitat i Valor Afegit amb PC 6 Optativa
Programació de Dispositius Mòbils Obre PDF Programació de Dispositius Mòbils 6 Optativa
Programació per a Enginyers Obre PDF Programació per a Enginyers 6 Optativa
Projectes d'Instal·lacions Obre PDF Projectes d'Instal·lacions 6 Optativa
Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor Obre PDF Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor 6 Optativa
Simulació i Control de Sistemes d'Electrònica de Potència Simulació i Control de Sistemes d'Electrònica de Potència 6 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria 3 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria 6 Optativa
Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada Obre PDF Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada 6 Optativa
Sistemes d'Alimentació Distribuïda Obre PDF Sistemes d'Alimentació Distribuïda 6 Optativa
Sistemes de Mesures Industrials Obre PDF Sistemes de Mesures Industrials 6 Optativa
Sistemes Dinàmics i Simulacions Obre PDF Sistemes Dinàmics i Simulacions 6 Optativa
Sistemes Electrònics per al Control i l'Adquisició de Dades Obre PDF Sistemes Electrònics per al Control i l'Adquisició de Dades 6 Optativa
Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica Obre PDF Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica 6 Optativa
Tecnologia dels Materials Plàstics Obre PDF Tecnologia dels Materials Plàstics 6 Optativa
Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació Obre PDF Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació 6 Optativa
Telecomunicacions i Internet Obre PDF Telecomunicacions i Internet 6 Optativa
Termofluidodinàmica Computacional Aplicada Termofluidodinàmica Computacional Aplicada 6 Optativa
Validació del Disseny Obre PDF Validació del Disseny 6 Optativa
Xarxes Elèctriques Intel·ligents Obre PDF Xarxes Elèctriques Intel·ligents 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Introducció a la Traducció Tècnica Obre PDF Introducció a la Traducció Tècnica 3 Optativa
Treball de Fi de Grau Treball de Fi de Grau 24 Projecte

* Assignatures optatives que es distribueixen entre el 7è i 8è quadrimestre.

Sortides professionals

  • Direcció i gestió de projectes d’enginyeria relacionats amb tot el procés de generació, transport i distribució d’energia.
  • Direcció i gestió de projectes d’eficiència i estalvi energètic.
  • Disseny de polítiques energètiques d’estalvi, sostenibilitat i racionalitat en l’ús de l’energia.
  • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.

Accés

Places nou ingrés 60
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 8,753
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula Obre en finestra nova

Centre EUETIB

Centre docent

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Direcció Luis Miguel Llanes Pitarch
Directori Càrrecs i personal Obre en finestra nova
Ubicació UPCmaps Obre en finestra nova
Telèfon 93 413 74 00
C/e gestio.academica.euetib@(upc.edu)
Web http://www.euetib.upc.edu Obre en finestra nova
Segueix-nos youtube
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.