Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria de l'Energia

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Cursant el grau en Enginyeria de l’Energia, obtindràs una clara visió de l'energia: eficiència, estalvi, gestió, generació, elements i mercat energètic. Et formaràs en recursos energètics; emmagatzematge d’energia; gestió energètica; ordenació dels sectors energètics; integració energètica; generació, transport i distribució d'energia, i control de sistemes energètics. Aprendràs a analitzar els criteris de sostenibilitat, eficiència global i ètica professional que han de permetre a particulars, empreses i institucions implementar polítiques energètiques d'estalvi i racionalitat en l'ús de l'energia. Així mateix, coneixeràs en profunditat, a més de les energies convencionals, les renovables: eòlica, solar, tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmica, mini hidràulica, biogàs, biocarburants, hidrogen o cèl·lules de combustible, entre d’altres.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 8,078
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus

35,77 €/per crèdit. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (Corresponent al curs 2014-2015)

Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars i una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes:
  • 14 d'abril
  • 15 d'abril
  • 21 d'abril
  • 22 d'abril
Lloc d'impartició Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)


  • Direcció i gestió de projectes d’enginyeria relacionats amb tot el procés de generació, transport i distribució d’energia.
  • Direcció i gestió de projectes d’eficiència i estalvi energètic.
  • Disseny de polítiques energètiques d’estalvi, sostenibilitat i racionalitat en l’ús de l’energia.
  • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.
Assignatures i guies docents Crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Projectes d'Enginyeria Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Recursos Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Transferència de Calor Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Generació d'Energia Elèctrica Obre PDF 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica I Obre PDF 6 Obligatòria
Ordenació dels Sectors Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia I Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Control de Sistemes Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Emmagatzematge d'Energia Obre PDF 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica II Obre PDF 6 Obligatòria
Integració Energètica Obre PDF 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia II Obre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF 6 Optativa
Anàlisi de Sistemes de Potència Obre PDF 6 Optativa
Anglès Tècnic per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions de l'Electrònica de Potència Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions i Dimensionat d'Instal·lacions d'Energia Solar Obre PDF 6 Optativa
Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur Obre PDF 3 Optativa
Comunicació en Anglès Tècnic Obre PDF 9 Optativa
Dimensionat d'Instal·lacions d'Energies Renovables Obre PDF 6 Optativa
Disseny i Construcció de Prototips Electrònics Obre PDF 6 Optativa
Disseny, Creativitat i Innovació Obre PDF 6 Optativa
El Microcontrolador en l'Automatització de Processos 6 Optativa
Electrònica Industrial per a Convertidors Estàtics d'Energia Obre PDF 6 Optativa
Energies Renovables i Planificació Energètica Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Comercial Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Computacional Obre PDF 6 Optativa
Fotònica Aplicada Obre PDF 6 Optativa
Generació Elèctrica Eòlica Obre PDF 6 Optativa
Gestió d'Energia amb Equips Electrònics Obre PDF 6 Optativa
Gestió de la Innovació i Comerç Internacional Obre PDF 6 Optativa
Gestió de Projectes a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Gestió Energètica Obre PDF 6 Obligatòria
Habilitats Directives Obre PDF 6 Optativa
Integració de Renovables en les Xarxes de Potència Obre PDF 6 Optativa
Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Jocs i Decisió Obre PDF 6 Optativa
Laboratori d'Electrònica Industrial Obre PDF 6 Optativa
Lideratge i Direcció Obre PDF 6 Optativa
Mecatrònica Obre PDF 6 Optativa
Mobilitat Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF 6 Optativa
Monitorització de Xarxes Elèctriques i Qualitat de Subministrament Elèctric Obre PDF 6 Optativa
Noves Tecnologies per l'Energia i la Distribució Obre PDF 6 Optativa
Peritatges, Valoracions i Legalitzacions Obre PDF 6 Optativa
Planificació, Programació i Control de Projectes Obre PDF 6 Optativa
Polímers Conductors: Vectors Electroquímics de l'Energia 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 1 3 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 2 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 3 9 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 4 12 Optativa
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF 6 Optativa
Processament de Dades en Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Productivitat i Valor Afegit amb PC Obre PDF 6 Optativa
Programació de Dispositius Mòbils Obre PDF 6 Optativa
Programació de Videojocs Obre PDF 6 Optativa
Programació per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Projectes d'Instal·lacions Obre PDF 6 Optativa
Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor Obre PDF 6 Optativa
Simulació i Control de Sistemes d'Electrònica de Potència 6 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 3 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada Obre PDF 6 Optativa
Sistemes d'Alimentació Distribuïda Obre PDF 6 Optativa
Sistemes de Mesures Industrials Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Dinàmics i Simulacions Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Electrònics per al Control i l'Adquisició de Dades Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Materials Plàstics Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació Obre PDF 6 Optativa
Telecomunicacions i Internet Obre PDF 6 Optativa
Termofluidodinàmica Computacional Aplicada 6 Optativa
Validació del Disseny Obre PDF 6 Optativa
Xarxes Elèctriques Intel·ligents Obre PDF 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Introducció a la Traducció Tècnica Obre PDF 3 Optativa
Treball de Fi de Grau 24 Projecte

* Assignatures optatives que es distribueixen entre el 7è i 8è quadrimestre.

Places nou ingrés 60
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 8,078
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com accedir-hi Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula. Obre en finestra nova

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Direcció Josep López López
Directori Càrrecs i personal Obre en finestra nova
Ubicació UPCmaps Obre en finestra nova
Telèfon 93 413 74 00
E-mail gestio.academica.euetib@(upc.edu)
Web http://www.euetib.upc.edu Obre en finestra nova
Segueix-nos youtube
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.