Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria de l'Energia

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Cursant el grau en Enginyeria de l’Energia, obtindràs una clara visió de l'energia: eficiència, estalvi, gestió, generació, elements i mercat energètic. Et formaràs en recursos energètics; emmagatzematge d’energia; gestió energètica; ordenació dels sectors energètics; integració energètica; generació, transport i distribució d'energia, i control de sistemes energètics. Aprendràs a analitzar els criteris de sostenibilitat, eficiència global i ètica professional que han de permetre a particulars, empreses i institucions implementar polítiques energètiques d'estalvi i racionalitat en l'ús de l'energia. Així mateix, coneixeràs en profunditat, a més de les energies convencionals, les renovables: eòlica, solar, tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmica, mini hidràulica, biogàs, biocarburants, hidrogen o cèl·lules de combustible, entre d’altres.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 10,112
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus 35,77 €/per crèdit. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (Corresponent al curs 2013-2014)
Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars i una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Lloc d'impartició Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)


  • Direcció i gestió de projectes d’enginyeria relacionats amb tot el procés de generació, transport i distribució d’energia.
  • Direcció i gestió de projectes d’eficiència i estalvi energètic.
  • Disseny de polítiques energètiques d’estalvi, sostenibilitat i racionalitat en l’ús de l’energia.
  • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.
Assignatures i guies docents Crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Projectes d'Enginyeria Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Recursos Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Transferència de Calor Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Generació d'Energia Elèctrica Obre PDF 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica I Obre PDF 6 Obligatòria
Ordenació dels Sectors Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia I Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Control de Sistemes Energètics Obre PDF 6 Obligatòria
Emmagatzematge d'Energia Obre PDF 6 Obligatòria
Generació Termofluidodinàmica II Obre PDF 6 Obligatòria
Integració Energètica Obre PDF 6 Obligatòria
Transport i Distribució d'Energia II Obre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF 6 Optativa
Anàlisi de Sistemes de Potència Obre PDF 6 Optativa
Anglès Tècnic per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions de l'Electrònica de Potència Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions i Dimensionat d'Instal·lacions d'Energia Solar Obre PDF 6 Optativa
Comunicació en Anglès Tècnic Obre PDF 9 Optativa
Dimensionat d'Instal·lacions d'Energies Renovables Obre PDF 6 Optativa
Disseny i Construcció de Prototips Electrònics Obre PDF 6 Optativa
Disseny, Creativitat i Innovació Obre PDF 6 Optativa
El Microcontrolador en l'Automatització de Processos 6 Optativa
Electrònica Industrial per a Convertidors Estàtics d'Energia Obre PDF 6 Optativa
Energies Renovables i Planificació Energètica Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Comercial Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Computacional Obre PDF 6 Optativa
Fotònica Aplicada Obre PDF 6 Optativa
Generació Elèctrica Eòlica 6 Optativa
Gestió d'Energia amb Equips Electrònics Obre PDF 6 Optativa
Gestió de la Innovació i Comerç Internacional Obre PDF 6 Optativa
Gestió de Projectes a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Gestió Energètica Obre PDF 6 Obligatòria
Integració de Renovables en les Xarxes de Potència 6 Optativa
Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Jocs i Decisió Obre PDF 6 Optativa
Laboratori d'Electrònica Industrial Obre PDF 6 Optativa
Lideratge i Direcció Obre PDF 6 Optativa
Mecatrònica Obre PDF 6 Optativa
Mobilitat Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF 6 Optativa
Monitorització de Xarxes Elèctriques i Qualitat de Subministrament Elèctric Obre PDF 6 Optativa
Noves Tecnologies per l'Energia i la Distribució Obre PDF 6 Optativa
Peritatges, Valoracions i Legalitzacions Obre PDF 6 Optativa
Planificació, Programació i Control de Projectes Obre PDF 6 Optativa
Polímers Conductors: Vectors Electroquímics de l'Energia 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 1 3 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 2 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 3 9 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 4 12 Optativa
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF 6 Optativa
Processament de Dades en Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Productivitat i Valor Afegit amb PC Obre PDF 6 Optativa
Programació de Dispositius Mòbils Obre PDF 6 Optativa
Programació de Videojocs Obre PDF 6 Optativa
Programació per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Projectes d'Instal·lacions Obre PDF 6 Optativa
Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor Obre PDF 6 Optativa
Simulació i Control de Sistemes d'Electrònica de Potència 6 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 3 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada Obre PDF 6 Optativa
Sistemes d'Alimentació Distribuïda Obre PDF 6 Optativa
Sistemes de Mesures Industrials Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Dinàmics i Simulacions Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Electrònics per al Control i l'Adquisició de Dades Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Materials Plàstics Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació Obre PDF 6 Optativa
Telecomunicacions i Internet Obre PDF 6 Optativa
Termofluidodinàmica Computacional Aplicada 6 Optativa
Validació del Disseny Obre PDF 6 Optativa
Xarxes Elèctriques Intel·ligents Obre PDF 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Introducció a la Traducció Tècnica Obre PDF 3 Optativa
Treball de Fi de Grau 24 Projecte

* Assignatures optatives que es distribueixen entre el 7è i 8è quadrimestre.

Places nou ingrés 60
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 10,112
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com accedir-hi Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula. Obre en finestra nova

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Direcció Josep López López
Directori Càrrecs i personal Obre en finestra nova
Ubicació UPCmaps Obre en finestra nova
Telèfon 93 413 74 00
E-mail gestio.academica.euetib@(upc.edu)
Web http://www.euetib.upc.edu Obre en finestra nova
Segueix-nos youtube
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), és un centre adscrit a la UPC, tot i que es troba en procés d’integració com a centre propi.

L’EUETIB és la primera i l’única Escola de la UPC que ofereix docència de Grau en anglès des del primer curs. Els estudiants que es matriculen al grup de docència en aquest idioma podran realitzar més de la meitat de la seva formació en anglès.

La mobilitat dels estudiants representa un complement a la formació cada cop més valorat i exigit en el mercat laboral, a més del coneixement d’una cultura i una llengua diferents, per això l’Escola participa activament en convenis de mobilitat amb universitats de prestigi nacionals i estrangeres, en el marc del programa Sòcrates Erasmus, Sicue Séneca i altres. 

 


Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.