Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria de l'Energia

Curs 2016-2017

Presentació

Cursant el grau en Enginyeria de l’Energia, obtindràs una clara visió de l'energia: eficiència, estalvi, gestió, generació, elements i mercat energètic. Et formaràs en recursos energètics; emmagatzematge d’energia; gestió energètica; ordenació dels sectors energètics; integració energètica; generació, transport i distribució d'energia, i control de sistemes energètics. Aprendràs a analitzar els criteris de sostenibilitat, eficiència global i ètica professional que han de permetre a particulars, empreses i institucions implementar polítiques energètiques d'estalvi i racionalitat en l'ús de l'energia. Així mateix, coneixeràs en profunditat, a més de les energies convencionals, les renovables: eòlica, solar, tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmica, mini hidràulica, biogàs, biocarburants, hidrogen o cèl·lules de combustible, entre d’altres.

Durada i inici 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 8,753
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus i beques Preu aproximat del grau per curs 2.431 €.  Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament). Obre en finestra nova
Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars i una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Vine a veure'ns
  • 10 de febrer de 2016, 10 h i 15 h (Jornada conjunta dels centres docents de la UPC)
Lloc: Escola d'Enginyeria Barcelona Est.
Més informació: Jornades de portes obertes de la UPC.
Lloc d'impartició Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)


Pla d'estudis Obre PDF

Sortides professionals

  • Direcció i gestió de projectes d’enginyeria relacionats amb tot el procés de generació, transport i distribució d’energia.
  • Direcció i gestió de projectes d’eficiència i estalvi energètic.
  • Disseny de polítiques energètiques d’estalvi, sostenibilitat i racionalitat en l’ús de l’energia.
  • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.

Accés

Places nou ingrés 60
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 8,753
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula Obre en finestra nova

Centre EEBE

Centre docent

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.