Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Ambiental

El màster universitari en Enginyeria Ambiental és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l’acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d’identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 6.535 € (9.802 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol
Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulacions d'accés
Les titulacions que donen accés al màster universitari en Enginyeria Ambiental són les següents:

 • Grau en Enginyeria o Arquitectura en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic.
 • Grau en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.
 • Enginyer Superior o Arquitecte en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic.
 • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.
 • Llicenciat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.

Altres titulacions
Quan la sol·licitud d’accés es realitza des d’una titulació diferent de les relacionades anteriorment, l’òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC és un màster estratègic i de molt alt nivell l'objectiu del qual és formar enginyers ambientals preparats per a la presa de decisions i direcció d'equips, amb coneixements científics i tècnics per a la identificació, mesura, prevenció i correcció de problemes ambientals, i amb capacitat de definició, selecció i desenvolupament de les solucions i tecnologies apropiades, d'eines tecnològiques, de gestió i de programes d'actuació per als mateixos. En conseqüència, combina de manera equilibrada matèries científiques avançades i coneixements d'enginyeria aplicats que donen com a resultat professionals capaços de resoldre problemes complexos d'enginyeria ambiental en els seus diferents vessants, o afrontar amb èxit programes de doctorat en aquests àmbits. Les empreses que contracten més estudiants d'aquest màster són enginyeries i consultories ambientals, empreses constructores, administracions públiques (locals, provincials, autonòmiques, estatals) i universitats (docència doctorat) i instituts d'investigació.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Conceptualitzar l'enginyeria en el marc del desenvolupament sostenible.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb la legislació aplicable al sector, i implicar-s'hi en forma de propostes.
 • Dirigir, coordinar i desenvolupar projectes complets en qualsevol camp de l'enginyeria ambiental.
 • Identificar i dissenyar solucions per als problemes ambientals en un marc ètic, social i econòmic.
 • Comprendre la interacció del seu treball amb la societat i el medi ambient, localment i globalment, per identificar-hi possibles reptes, riscos i impactes i dissenyar les solucions adequades.
 • Dissenyar i explotar infraestructures i instal·lacions per a la potabilització i el tractament de l'aigua, la correcta gestió dels residus, el manteniment de la qualitat de l'aire i el sanejament de llocs contaminats, tenint en compte el marc normatiu i legal.
 • Definir els sistemes de seguiment i monitorització de la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl.
 • Definir, coordinar i implantar els sistemes de gestió ambiental i els estudis d'impacte ambiental.
 • Actuar en el disseny dels processos i productes mitjançant l'ús de tècniques adequades (tecnologies més netes, anàlisi de cicle de vida, etc.).
 • Identificar, dissenyar, construir, operar i desconstruir els sistemes de la societat actual, tenint en consideració el marc legal, econòmic i social, cosa que implica la gestió i l'ús òptim dels recursos naturals.
 • Desenvolupar nous sistemes per protegir les persones i el medi dels danys ambientals existents, tot avançant cap un desenvolupament sostenible.
 • Entendre la contribució i l'efecte del seu treball en diferents contextos culturals, socials i polítics.

 

Pla d'estudis

Quart quadrimestre

 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.