Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Numerical Methods in Engineering

El master's degree in Numerical Methods in Engineering (màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria),  acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, proporciona una formació multidisciplinària en mecànica computacional, atesa la creixent demanda de simulacions numèriques precises i fiables. El màster té com a objectiu formar especialistes en la teoria i les aplicacions dels mètodes de càlcul per al disseny de productes i processos, en el sentit més ampli possible. Seran professionals amb capacitat per aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació científica necessària per abordar amb èxit una etapa doctoral.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial i no presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 6.535 € (9.802 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulats i titulades en Enginyeria, Matemàtiques o Ciències Físiques que vulguin orientar-se cap al món de l'enginyeria multidisciplinària. Els candidats i candidates ideals han de comptar amb una sòlida formació bàsica i interès per integrar-se en un entorn de consultoria d'enginyeria.

Criteris d'admissió

L'admissió està supeditada a l'aprovació, per part de la Comissió Docent, del currículum i l'historial acadèmic dels candidats i candidates.

Places
25
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest màster satisfa les necessitats educatives reals d’Europa i del món sencer. La mecànica computacional s’està convertint en una ciència cada vegada més multidisciplinària i cal preveure que, la propera dècada, la demanda de simulacions numèriques precises i fiables de sistemes d’enginyeria experimentarà un creixement espectacular i exercirà una influència important en la nostra vida diària. L'objectiu és que els titulats del màster siguin especialistes en la teoria i les aplicacions dels mètodes de càlcul per al disseny de productes i processos, en el sentit més ampli possible. Seran professionals amb capacitat per aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació científica necessària per abordar amb èxit una etapa doctoral.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Resoldre problemes mitjançant mètodes numèrics i computacionals, havent completat i consolidat la formació bàsica en aquest àmbit i reforçat el coneixement de les bases i de les aplicacions específiques.
 • Comprendre i dominar les teories i aplicacions dels mètodes numèrics a la solució dels problemes d'enginyeria.
 • Aplicar, amb experiència i criteri, els mètodes numèrics a través de la utilització de programes de càlcul, preprocessadors i postprocessadors gràfics, llenguatge de programació i biblioteques de càlcul científic.
 • Plantejar solucions convencionals amb coneixements, criteris i esperit crític consolidats, i també analitzar resultats en problemes característics de modelització numèrica.
 • Conèixer i adquirir una consciència crítica sobre l'avantguarda de la comunitat europea i internacional de mètodes numèrics a l'enginyeria.
 • Aprofundir en l'habilitat de resoldre problemes reals d'enginyeria mitjançant la modelització numèrica, a través de la identificació del model matemàtic subjacent, del mètode de càlcul més adequat i de la interpretació crítica dels resultats.
 • Utilitzar de forma autònoma el coneixement i la comprensió de l'enginyeria computacional, per tal de dissenyar solucions de problemes nous o poc familiars, incorporant coneixements i saber fer teòrics i pràctics, si cal, d'altres disciplines i dissenyant nous mètodes de resolució originals i adequats als objectius.
 • Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de la modelització numèrica i de les tecnologies de càlcul existents.
 • Cercar, filtrar, recopilar i sintetitzar informació científica i tècnica d'avantguarda de manera experta i autònoma.
 • Familiaritzar-se amb la modelització numèrica avançada aplicada a diverses àrees de l'enginyeria: civil, mediambiental, mecànica, aeroespacial, nanoenginyeria i bioenginyeria.
 • Aplicar les últimes tecnologies numèriques a la resolució de problemes bàsics (numerical linear algebra, optimització…).
 • Conèixer els models físics moderns de ciència dels materials (models constitutius avançats) en mecànica de sòlids i de fluids.
 • Utilitzar i conèixer les tècniques de control de qualitat de la simulació numèrica (validació i verificació).
 • Emprar amb agilitat les eines de simulació numèrica modernes i aplicar-les a problemes tipus de l'enginyeria multidisciplinària.
 • Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de les diferents tècniques de simulació numèrica.
 • Utilitzar programes de càlcul existents, i també preprocessadors i postprocessadors, i conèixer els llenguatges de programació i les biblioteques de càlcul estàndard.

 

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.