Comparteix:

Àmbit de les universitats públiques catalanes

Normativa relacionada amb el PDI Laboral dintre de l'àmbit de les universitats públiques catalanes

DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.