Comparteix:

Fons documental

Aquest document es una guia per configurar un ordinador amb Windows XP per poder utilitzar el certificat del carnet UPC. Conté: guia d'instal·lació i verificació d'un lector de targetes intel·ligents; guia d'instal·lació i verificació del programari del driver del certificat ; guia d'instal·lació i verificació de les claus públiques.

Aquest document es una guia per configurar un ordinador amb UBUNTU 10.10 o superior per poder utilitzar el certificat del carnet UPC. Conté: guia d'instal·lació i verificació d'un lector de targetes intel·ligents; guia d'instal·lació i verificació del programari del driver del certificat ; guia d'instal·lació i verificació de les claus públiques; guia de configuració del Firefox i Thurderbird; Procediment de canvi de PIN

Plataforma Windows XP Document on s'explica com configurar el dispositiu de seguretat del Firefox 4 així com obtenir els certificats de clau pública de CATCert i instal·lar-ho. S'indica també com comprovar el correcte funcionament del certificat en Mozilla Firefox.