Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics

L'Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics (màster universitari en Mecànica Computacional) s’ha dissenyat per a estudiantat que vol desenvolupar els seus coneixements i competències en mecànica computacional amb aplicacions a sòlids, fluids i altres camps interdisciplinaris. L’objectiu és l’adquisició de les habilitats necessàries per modelitzar, formular, analitzar i aplicar eines de simulació per resoldre problemes d’enginyeria avançats. També assimilaran les habilitats necessàries per entendre aquests enfocaments dins del context més ampli de la ciència de l’enginyeria. Aquestes habilitats es complementen amb un component empresarial que els proporciona  les eines necessàries per crear empreses amb èxit i millorar la seva pròpia ocupabilitat.
 

Aquest màster ha rebut la menció “International Master’s Programme”, que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 2013).

El màster està organitzat per un consorci internacional format per cinc universitats en cooperació amb el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE): Swansea University (Regne Unit), École Centrale de Nantes (França), Universität Stuttgart (Alemanya), Tsinghua University (Xina) i UPC.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques

El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el Consorci d'universitats que organitza els estudis i és el mateix a totes les universitats participants. Per a més informació, cal consultar el web del Màster.

Beques i ajuts per a màsters universitaris Obre en finestra nova

Idiomes
Anglès
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Estar en possessió d'una titulació de grau en Enginyeria, Matemàtica Aplicada, Física o una matèria científica similar.

Criteris d'admissió

Cal fer la sol·licitud a través de la pàgina web del Centre Virtual CIMNE. Es tindran en compte els ítems següents:

 • Classificació a la llicenciatura o grau.
 • Classificació a classe.
 • Expedient acadèmic complet.
 • Cartes de recomanació.
 • Carta de motivació, en què es descrigui l'interès per la mecànica computacional, els objectius personals en aquest camp i els àmbits d'especialització preferits.
 • Currículum complet.
 • Resultat de la prova d'aptitud lingüística d'anglès. Si la primera llengua no és l'anglès, cal tenir un mínim de 6,5 punts de l'examen IELTS o una prova equivalent reconeguda internacionalment.
 • Informació addicional relacionada amb el rendiment potencial del candidat o candidata.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

L’àmbit de la mecànica computacional es troba en constant creixement a la indústria europea. Els avenços tecnològics més innovadors depenen de la implementació i de l’ús d’eines de simulació computacional avançades. Aquesta expansió constant es veu reflectida en un increment de la demanda de professionals altament qualificats. L’èxit d’aquest màster es pot avaluar mitjançant la taxa d’ocupació dels postgraduats i postgraduades en departaments capdavanters d’R+D del sector (55%) i en el nombre que segueix la seva formació fent cursos de doctorat relacionats amb la mecànica computacional (40%).

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Completar i consolidar la formació bàsica en la resolució de problemes amb mètodes numèrics i computacionals.
 • Assolir coneixements avançats sobre la teoria i les aplicacions dels mètodes numèrics a la solució de problemes d'enginyeria.
 • Aplicar els mètodes numèrics utilitzant programes de càlcul, preprocessadors y postprocessadors gràfics, llenguatges de programació i biblioteques de càlcul.
 • Completar i consolidar coneixements, criteris i esperit crític per plantejar solucions convencionals i analitzar resultats en problemes característics de la modelització numèrica.
 • Adquirir una consciència crítica sobre l'avantguarda de la comunitat europea i internacional de mètodes numèrics en enginyeria.
 • Resoldre problemes reals d'enginyeria mitjançant la identificació del model matemàtic subjacent, del mètode de càlcul més adequat i de la interpretació crítica dels resultats.
 • Utilitzar  de forma autònoma el coneixement i la comprensió de l'enginyeria computacional per dissenyar solucions a problemes nous, incorporant coneixements teòrics i pràctics, si convé d'altres disciplines, i dissenyar nous mètodes de resolució originals i adequats al problema.
 • Entendre l'aplicabilitat i les limitacions de la modelització numèrica i de les tecnologies de càlcul existents.
 • Assolir coneixements de modelització numèrica avançada i aplicar-los a diferents àrees de l'enginyeria.
 • Conèixer les últimes tecnologies numèriques per a la resolució dels problemes bàsics i també els models físics moderns de ciència dels materials.
 • Aprendre i aplicar tècniques de control de qualitat de simulació numèrica, amb eines modernes.
 • Entendre l'aplicabilitat i les limitacions de les diferents tècniques de simulació numèrica i assolir formació en mètodes de càlcul: programes existents, preprocessadors i postprocessadors, llenguatges de programació i biblioteques de càlcul estàndard.

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.