Formulari Proposta de Bona Pràctica

Bones pràctiques i Programa de Desenvolupament Professional

A la UPC n'hi ha moltes de bones pràctiques en la gestió, però que fins ara no s'han recollit i publicat de manera sistemàtica. Mitjançant aquesta modalitat de participació en el Pla de Desenvolupament Professional la UPC vol posar en valor aquestes activitats i reconèixer l'autoria de les mateixes, millorant alhora la gestió del coneixement.

Què és una bona pràctica

Per bona pràctica (BP) s’entén el conjunt coherent d’accions útils, rellevants i significatives, (experiències, projectes, activitats, actuacions, metodologies, eines de treball, etc.) que han obtingut bons resultats  en un determinat context i que s’espera, que en contextos semblants, se n’obtinguin similars resultats. Aquestes BBPP poden servir de guia i orientació a professionals i/o tècnics que volem posar en marxa o millorar projectes o accions concretes. (Font; Projecte de Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona)

Què i com presentar?

Les pràctiques que es presentin han d'haver estat provades durant un temps raonable, valorades i considerades com útils en relació als objectius i resultats assolits.No cal que l'hagis fet tu la bona pràctica. El teu paper és identificar-les i fer-nos-les arribar perquè l'avaluem i la fem pública si s'escau. Si tens dubtes sobre si el que has fet o detectat és, ens pots fer una consulta a nexus.24@upc.edu.

Per entrar una proposta de bona pràctica has de complimentar aquest formulari i nosaltres t'ajudarem, a partir d'aquesta proposta, a desenvolupar-la si tens dubtes. 

A quina àrea pertany, en quina data es va fer, encara és vigent, qui la podria corroborar...