Confiançòmetre

Reflexiona sobre els nivells de confiança que s'estableixen dins d'un equip, i visualitza els rols adquirits.

Dinàmica de funcionament

  1. S’expliquen les característiques de cada rol segons la dinàmica Rols de participants.

  2. La persona col·loca el seu post it amb els rols consensuats al Confiançòmetre escollint el seu grau de confiança respecte el grup: grau 1, grau 2 o grau 3 (de menys a més). Explica a la resta del grup, quin animal és i en quin grau de confiança se situa. Es pot entendre que a més confiança, més implicació. 

Opcional. Es pot obviar el tema dels rols, i anar directament al punt 2 per treballar només el tema de la confiança i la implicació.Ideal per a 5-30 persones.

Durada: 30 minuts

Materials: paper tamany A1 (o de papelògraf), rotuladors i post-its.

Experiències d’ús:Bitàcora Equip Impuls Nexus24

Inspiració: Confianzómetro de Tejeredes