CRIDA

Resum en xifres

 • 13 projectes vàlids presentats
 • 74 persones adherides al Manifest Nexus24 mitjançant l’eina Comunitats
 • 124 persones volen “Implicar-se” en algun projecte
 • 255 “Em vull implicar” (2,05 per persona)
 • 203 persones inscrites a Comunitats Nexus24
 • 739 persones que han fet almenys un “M’agrada” (prop del 50% del PAS)
 • 1746 ”M’agrada” (promig de 2,36 per persona)

Detall dels projectes

 

 1. “Vine a construir el banc de coneixement”, amb Lara Àguila, Bea Álvarez y Chantal Alastruey. Proposen construir un espai en què la comunitat pugui sol·licitar i oferir la seva ajuda per resoldre temes concrets relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball o bé per ampliar els seus coneixements i competències enfocades a la millora i al desenvolupament professional.
 2. “Creant tickets amb un simple mail: Passarel·la mail/gn6″, amb Jaume Moral, Àlex Muntada i Àngel Aguilera.  Proposen automatitzar la gestió de tickets d’usuari quan aquests, en comptes d’arribar pel servei “PUC” implementat via GN6, ho fan via email. En aquests casos ara és un tècnic o tècnica TIC qui els ha de transformar, i amb el projecte volen que es faci de manera automàtica.
 3. “FEM FUN-Q! Fem la qualitat fàcil i divertida”, amb Jaume Pérez, Xavier Codinas i Patricia Duarte. Proposen impulsar i millorar els processos de gestió dissenyats per les escoles en els sistemes de garantia interna de la qualitat (AUDIT), de manera col·laborativa i amb metodologies àgils com l’SCRUM .
 4. “Cap a l’Oficina Sense Papers: l’Expedient Acadèmic Digital”, amb Montse Calero, Frederic Casanovas i Carme Muñoz. Proposen crear un expedient acadèmic digital -tots els documents que tenen a veure amb l’expedient acadèmic dels estudiants- consultable per aquests i pels gestors des de PRISMA o e-secretaria.
 5. “Més enllà de la teva taula. Vols conèixer què fan altres companys?” amb Clara Canals, Clara Solà i Cristina Lasheras. Proposen establir un protocol que permeti bescanviar per un dia el teu lloc de treball per anar a fer una visita a una escola o a un campus, o a un servei, i així conèixer la gent que hi treballa, què fan, els espais a on treballen i com els fan servir.
 6. “Transformem la UPC en la uni del segle XXI: la SMART univerCITY” amb Joan Giralt, Isabel Darnell i Sandra Hernandez. Proposen transformar la UPC perquè sigui una universitat que es gestioni de forma intel·ligent i que s’adapti a les persones de tots els tots els àmbits de la universitat de manera col·laborativa.
 7. Banc del Temps UPC: Vine a intercanviar les teves experiències! amb Maite Gallardo, Silvia Gómez Castán i Joan Giralt. El  Banc del Temps UPC  és un projecte que permet l’intercanvi de serveis i habilitats entre els usuaris, utilitzant com a moneda de pagament l’hora (el temps).
 8. Compartim un cas d’èxit: gestió electrònica de compres i viatges amb José María Haro, Montse Mestres i Oriol Teixidó. Proposen transformar una aplicació dissenyada per complir uns objectius en el context d’un departament en una eina que pugui donar servei a qualsevol unitat de la UPC, adaptant-se a la seva organització, als seus procediments i als mitjans de que disposi.
 9. GEOSTIC amb Eulàlia Formentí, Silvia Soriano i Albert Marquès. Proposen crear una unitat transversal experta en projectes tecnològics i explotació de serveis TIC: el geosTIC. Serà un grup de personal TIC especialitzat que aglutini coneixement de les diverses branques que conformen les TIC de la Universitat, que sigui capaç de donar suport expert en el desenvolupament de projectes i explotació dels serveis TIC de la Universitat.
 10. Intercanviem coneixement amb altres TIC Europeus.Creem la UPC International Staff Training TIC Week amb Albert Renom, Lluïsa Romanillos i Gabriel Verdejo. Amb aquesta iniciativa volen impulsar la innovació, a través de compartir les nostres experiències, necessitats, metodologies i coneixements amb professionals de les TIC d’altres universitats europees que ens permetrà no només liderar aquest canvi tecnològic sinó posar la UPC com a referent de la universitat del segle XXI
 11. On són les meves fotos?? amb David Gener, Joaquim Subirats i Sílvia Ecua. Volen facilitar la gestió diària dels documents fotogràfics i audiovisuals, i assegurar-ne i agilitzar-ne l’accés. Conservar i fer accessible el patrimoni fotogràfic i audiovisual de la UPC. Posar a l’abast de la comunitat UPC aquest patrimoni per a que pugui localitzar ràpidament imatges i en pugui fer ús. Facilitar l’enriquiment, de forma ordenada, del fons documental i posar-lo a un sol clik de distància de la comunitat UPC
 12. Viabilitat i seguiment dels projectes europeus Marie Curie amb Sara Borrás, Lídia Ferreras i  Sonia Díaz. Es tracta d’un grup de treball per tal de millorar la gestió i seguimenet dels procediments relacionats amb els projectes europeus Marie Curie, per evitar disfuncions i unificar criteris.
 13. Student engagement at the UPC amb Araceli Adam, Ángels Serrat i M.Eugènia Esbrí. Serà molt important entendre bé perquè a tants països s’està fent servir lo de l’Student Engagement com a sistema de mesura de la qualitat de les universitats. Què té això de tant potent? Tots intuïm que és important que els estudiants guardin un bon record del seu pas per la universitat, però hi ha més cosa al darrera, no?