Comparteix:

Fase de retorn

Calendari fase de retorn

27 de Març 2017

Sessió final de projectes (FP)

Presentació de resultats

nexus24-icona-equip.png

Fruit del bon progrés en la fase de desenvolupament, els equips Nexus24 arribaran a la fase de retorn havent generat tots els resultats finals que s’esperen: proves o prototips realitzats, comunicacions a través de l’eina de comunicació oberta i documentació sobre el procés de treball seguit.

Espais de trobada

Aquets espais us permetran l'intercanvi de coneixement entre els equips Nexus24 i la comunitat.

  • Fira Nexus24

    Sessió final on els equips presenteu els vostres projectes, explicant quins resultats heu obtingut i quins aprenentatges.

Reconeixement

El Programa Nexus24 atorgarà als participants de l’equip l’acreditació final que reconeixerà els aprenentatges i l’experiència de treball en equips col·laboratius.

Catàleg d'experiències

Els equips Nexus24 hauran de donar i rebre feedback sobre l’experiència per poder recollir els resultats d’aprenentatge i vivencials del pas pel Programa.