Montse Mestres

 

Participant amb un equip de persones de diferents unitats de la UPC, vaig experimentar que es pot treballar col·laborativament i fer molta feina. La relació amb altres unitats m'ha permès conèixer realitats diferents i he arribat a la conclusió que, amb unes bones eines TIC, no existeixen fronteres. Després de l'experiència, va sorgir la necessitat de compartir amb altres equips el que havia aprés durant aquell procés i, se'm va oferir la possibilitat de participar com a facilitadora d'un equip. Aquesta experiència m'ha permès veure que per fer les coses ben fetes cal temps i dedicació, però també il·lusió.

Facilitadora de l'Equip +PROM! Suma't a la promoció
Projecte per aconseguir que a la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) la promoció sigui una activitat compartida per tots els membres de la comunitat universitària per tal d'incrementar les accions de promoció i donar valor de marca al Campus a tots els nivells: estudis, recerca i transferència de tecnològica.

Impulsora de l'Equip VIACOM
Projecte per fer possible que les eines d'administració electrònica, creades al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) per ajudar a millorar els procediments administratius en la gestió de compres i viatges i per facilitar la feina a les persones, es puguin utilitzar també a altres unitats de la UPC. Obtenir el suport institucional necessari per tal d'evolucionar les eines actuals per a que es puguin alimentar amb els sistemes d'informació corporatius (gestió de les persones i gestió econòmica), i aportar un valor afegit com a complement de les funcionalitats que ja ofereix SAP actualment.