Vés al contingut (premeu Retorn)

Codi ètic, bones pràctiques i protocols d'actuació

Títol Data Aprovat per

Acord CG/2019/07/40, pel qual s'aprova el Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d'agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC. [pdf]

(Aquest Protocol desenvolupa l'acord CG/2019/03/04)

11.12.19 Consell de Govern
Acord CG/2019/03/04, pel qual s’aprova l’acord de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC. [pdf] 24.05.19 Consell de Govern
Acord CG/2018/07/02 pel qual s'aproven mesures per al control del plagi en la documentació acadèmica de la UPC. [pdf] 24.10.18 Consell de Govern
Acord núm. 107/2017 pel qual s’aprova el Pla d’Inclusió. [pdf] 13.07.17 Consell de Govern
Acord núm. 105/2017 pel qual s’aprova el protocol de prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que afectin l’estudiantat. [pdf] 13.07.17 Consell de Govern
Acord núm. 87/2017 pel qual s’aprova la modificació de l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual. [pdf] 13.07.17 Consell de Govern
Acord núm. 148/2016 pel qual s’aprova l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual. [pdf] 04.11.16 Consell de Govern
Acord núm. 45/2015 pel qual s'aprova l'atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de Recerca del Consell de Govern. [pdf] 23.03.15 Consell de Govern
Acord núm. 138/2013 pel qual s’aprova el Protocol de Prevenció i Actuació de l’assetjament sexual per i/o raó de sexe a la UPC. [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
Acord núm. 106/2011 pel qual s'aprova el Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat. [pdf] 20.07.11 Consell de Govern
Aplicació a la UPC de la llei sobre el tabac. Document informatiu. [pdf] 16.01.06 Consell de Govern